Рокади в ръководството на Асоциация на банките в България

Общото събрание избра нови членове на Управителния съвет

Рокади в ръководството на Асоциация на банките в България

Снимка: АББ

На Общото събрание на Асоциацията на банките в България (АББ), проведено днес, бяха избрани нови членове на Управителния съвет. В него влизат Димитър Шумаров, изпълнителен директор и член на УС на „Юробанк България“ АД  и Георги Константинов, изпълнителен директор и член на УС на „Централна кооперативна банка“ АД.

Общото събрание на АББ освободи като членове на УС на АББ Петя Димитрова поради изтичане на втория й тригодишен мандат в управителния орган, както и Георги Костов, който пожела да бъде освободен като член на УС.

Коментари: 0