С 64 млн. лв. ще се дофинансира образованието през 2018 г.

Същевременно образователното министерство е разработило 13 национални програми за развитие на образованието

С 64 млн. лв. ще се дофинансира образованието през 2018 г.

Снимка: Economic.bg

Предвижда се близо 64 млн. лв. да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Същевременно образователното министерство е разработило 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 г. Три от тях са нови - „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

По програма „Заедно за всяко дете“ с бюджет 450 хил. лв. ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

Програма „С грижа за всеки ученик“ предвижда 2 млн. лева да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.

Програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ с  бюджет от 28 млн. лева осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детски градини и училища.

Разширява се обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  с бюджет 9,23 млн. лева, в която са разработени три нови модула. 100 хил. лева са предвидени за посещения на музеи. 1,7 млн. лева - за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и  2,9 млн. лева - за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега.  Сред тях са „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Обучение за ИТ кариера“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, „Квалификация”, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“,  „Роден език и култура зад граница” и „Без свободен час“.

Със средствата по националните програми ще се осигуряват съвременни информационни и комуникационни технологии и ще внедряват иновативни методи на обучение. Предвидени са и средства за оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците.

Коментари: 0