С цветна карта ЕС въвежда единен подход за пътуванията

Насоките имат за цел да направят ограниченията за пътуване, като карантина и правила за тестване, по-плавни и предсказуеми в рамките на блока

С цветна карта ЕС въвежда единен подход за пътуванията
1944 ~ 2 мин. четене

Държавите членки на Европейския съюз са се договорили за единна система за организиране на трансграничното движение на хора в рамките на блока. Системата включва създаване на обща карта на европейските региони с цветно кодиране, в зависимост от това къде влизането ще бъде разрешено или отказано.

Всяка седмица държавите членки следва да предоставят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наличните данни по следните критерии:

  • брой на новосъобщените случаи на 100 000 души от населението през последните 14 дни,
  • брой направени тестове на 100 000 души от населението през последната седмица (интензивност на тестването),
  • процент на положителните проби през последната седмица (процент на положителните проби).

Въз основа на тези данни регионът ще бъде маркиран в зелено, оранжево, червено или сиво.

  • зелено, ако 14-дневният брой на уведомленията е по-малък от 25 и процентът на положителните проби е под 4%;
  • оранжево, ако 14-дневният брой на уведомленията е по-нисък от 50, но делът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой на уведомленията е между 25 и 150 и делът на положителните проби е под 4%;
  • червено, ако 14-дневният брой на уведомленията е 50 или по-висок и делът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой на уведомленията е по-висок от 150;
  • сиво, ако няма достатъчно информация или ако интензивността на тестване е по-ниска от 300.

Държавите членки не следва да ограничават свободното движение на лица, влизащи или напускащи зелени площи. Държавите от ЕС, които считат за необходимо да наложат ограничения, могат да изискат пътниците от незелени райони да се съобразят с карантина при пристигане или да предоставят тест за COVID-19. Преди това всяка държава от ЕС самостоятелно вземаше решение относно ограниченията за влизане или излизане.

Държавите, които възнамеряват да прилагат ограничения, следва първо да информират засегнатата страна преди влизането им в сила, както и другите членки и Комисията. Ако е възможно, информацията следва да бъде предоставена 48 часа предварително.

Държавите членки следва също така да предоставят на обществеността ясна, изчерпателна и навременна информация относно всички ограничения и изисквания. Като общо правило тази информация следва да се публикува 24 часа преди мерките да влязат в сила.

Насоките имат за цел да направят ограниченията за пътуване, като карантина и правила за тестване, по-плавни и предсказуеми в рамките на блока. Това би било първа стъпка към възстановяването на един от основните принципи на съюза: свободното движение на хора в рамките на неговата територия.

Подкрепи Economic.bg