САЩ дадоха ниска оценка за бизнес климата в България

Корупция на високо равнище при обществените поръчки и еврофондовете, липса на правосъдие – оценката на Вашингтон за управлението на Борисов

САЩ дадоха ниска оценка за бизнес климата в България

Снимка: Unsplash

2264 ~ 3 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Корупцията на високо равнище в България, особено при обществените поръчки и усвояването на европейски средства, остава сериозно безпокойство за САЩ. Политическата воля и и капацитетът за разследване остават ограничени и така България все още не е получила окончателна присъда на висш служител за корупция. Това се посочва в новия доклад за бизнес климата в България, изготвен от Посолството на САЩ и Бюрото по икономическите и бизнес въпроси към Държавния департамент.

В доклада се споменава, че високопрофилните съдебни преследвания, които се провеждат, често се разглеждат като избирателни или политически мотивирани и обикновено завършват с оправдателни присъди след продължителен съдебен процес.

Все пак в доклада пише, че с постепенното въвеждане на технологии в публичната администрация е постигнат известен напредък в справянето с дребната корупция. Характеризиращата се със сложност, липса на прозрачност и слабо прилагане регулаторна среда обаче задържа стимулите за корупция. Според инвеститорите съществуват и сериозни трудности при получаване на необходимите разрешителни, както и непредсказуемост поради чести регулаторни и законодателни промени.

Правилата за обществени поръчки понякога са пригодени да отговарят на определени местни бизнес интереси“, посочват още от посолството на САЩ.

Въпреки че българското законодателство до голяма степен е приведено в съответствие с европейското, на практика инвеститорите се оплакват и от прокурорска намеса и регулаторни пречки в административни дела и непоследователна съдебна практика.

Като цяло държавното управление на инвестиционни спорове е бавно, междуведомствената координация е лоша и често се изисква намеса на най-високо политическо ниво“, заявяват още в доклада.

Имиджът на България пред инвеститорите

„България продължава да се възприема от много инвеститори като привлекателна дестинация за инвестиции с ниска цена и с държавни стимули за нови инвестиции“, пише в доклада на САЩ. В същото време обаче се изяснява, че България има най-ниския процент на производителност на труда в ЕС, а в средносрочен план производителността е допълнително изложена на риск поради бързо свиващото се население.

Освен това според множество чуждестранни и местни инвеститори има сериозно несъответствие между образователната система и изискванията на пазара на труда, което затруднява намирането на работна ръка. Много американски компании са изпитвали трудности при получаването на разрешителни за работа за своите небългарски служители извън ЕС.

Нарушаването на търговската марка

Нарушаването на търговската марка е значителен проблем в България за американските производители на цигари и облекла, а по-малкият размер засяга и други американски продукти. Българското законодателство предвижда наказателни, граждански и административни средства за защита срещу нарушаване на търговска марка. На практика наказателните присъди за нарушаване на търговска марка и авторски права са рядкост и присъдите са по-леки, тъй като юридическите лица не могат да носят отговорност съгласно Наказателния кодекс, се допълва в доклада.

Значително голям брой държавни компании

С присъединяването към ЕС България е призната за пазарна икономика, в която по-голямата част от компаниите са частни. Въпреки това остават значителни държавни предприятия двете, свързани с железопътната система - БДЖ и НКЖИ, както и такава за пощенски услуги. Държавните предприятия също преобладават в здравеопазването, инфраструктурата и енергийните сектори и много от тях се управляват колективно от холдингова компания - отново държавна собственост. Някои от държавните предприятия получават годишни държавни субсидии за текущи и капиталови разходи, независимо от действителното им представяне.

В какво е силна България?

Според доклада на САЩ в страната има силен ръст в разработването на софтуер, аутсорсинга на бизнес процеси и техническата поддръжка. Именно тези три пера създадоха глобални и регионални центрове за услуги в страната, като в последните години автомобилният сектор също привлича американски и чуждестранни инвеститори.

Освен това в доклада се посочва, че българската банкова система е добре капитализирана, като към септември 2020 г. коефициентът на обща капиталова адекватност достига 22.9%, което е над средното за ЕС и адекватно предпазва местните банки от потенциални макроикономически рискове.

Подкрепи Economic.bg