„Съгласие“, „ДСК-Родина“ и „Ен Ен“ постигнаха най-висока доходност за осигурените в тях

Най-много активи продължава да управлява „Доверие“ – 2.834 млрд. лв., следван от „Алианц България – с 2.3 млрд. лв.

„Съгласие“, „ДСК-Родина“ и „Ен Ен“ постигнаха най-висока доходност за осигурените в тях
10166 ~ 2 мин. четене
Трите универсални пенсионни фонда (УПФ) - „Съгласие“, ДСК-Родина“ и „Ен Ен УПФ“, са донесли най-висока доходност за осигурените в тях. Това показват резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2018 г. Трите фонда са лидери по доходност и при доброволното пенсионно осигуряване, където регулациите са по-малки. Там постигнатите доходности са дори още по-големи.При задължителното осигуряване трите фонда управляват активи на обща стойност 4 млрд. лв., а броят на осигурените лица е малко над 1.265 милиона. С тези показатели трите фонда управляват 38% от общите нетни активи, натрупани по сметките на деветте универсални пенсионни фонда, имащи лиценз да извършват дейност в България.

Най-много активи продължава да управлява „Доверие“ – 2.834 млрд. лв., следван от „Алианц България – с 2.3 млрд. лв. Двата пенсионни фонда управляват парите на 1.753 млн. души.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – УПФ, ППФ, ДПФ и професионалните схеми, към 31 март 2018 г. е 4 616 912 души, като нараства спрямо същия период на миналата година е 2.57%.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 март 2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 12.798 млрд. лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 13.63%.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества – тези, които управляват фондовете, през първото тримесечие  на 2018 г. възлизат на 47.62 млн. лв. и нарастват с 13.58% в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетната печалба на тези дружества към 31 март 2018 г. е в размер на 17.39 млн. лв.
Коментари: 0