Само АИКБ не приема мярката „60/40“ в сегашния ѝ вид

Останалите работодателски и синдикални организации са предложили още промени, но като цяло са приели правителственото постановление

Само АИКБ не приема мярката „60/40“ в сегашния ѝ вид

От днес ротационни заместници на председателя на НСТС Марияна Николова са Кирил Домусчиев и Пламен Димитров

Снимка: Министерски съвет

1040 ~ 2 мин. четене

Всички социални партньори – работодателски организации и синдикати – с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), са подкрепили правителственото постановление за схемата „60/40“.

Според одобреното от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постановление държавата ще изплаща 60% от брутната заплата (заедно с осигуровките) на работниците от засегнатите от коронавируса компании. Тези проценти ще се изчисляват въз основа на осигурителния доход на служителите за месец януари тази година.

В случаите, когато дадено предприятие е спряло работа, работодателите, които са получили субсидиране от държавата, трябва да ги върнат в пълния им размер за съответния месец.

Ако дадена компания, получаваща подкрепа по схемата "60/40", е работила на непълно работно време, то тя ще трябва да плати пълния размер на трудовото възнаграждение, все едно служителите са работили на пълно работно време. Компанията ще трябва да внесе и дължимите 40% от осигурителните вноски за съответния месец за пълно 8-часово работно време.

Актуализираният вариант на постановлението за схемата „60/40“ ще важи и за фирмите, които преди влизането в сила на документа вече са подали заявления за изплащане на компенсации от държавата.

В рамките на днешното заседание на НСТС са били направени редица предложения от работодателските организации и синдикатите. Те са предложили допълнителни социални и икономически мерки, включително за конкретни отрасли, сектори и икономически дейности. Участниците са обсъдили и мерки как страната ни да излезе от кризата.

Обсъдените предложения и мерки ще бъдат допълнително прецизирани от социалните партньори и ще трябва бъдат внесени в срок до 16 април в НСТС, за да бъдат включени от вицепремиера Марияна Николова в дневния ред на следващо заседание на Съвета.

На днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество също така е бил обсъден проект на правителствено постановление, с което допълнителното възнаграждение за положен нощен труд да се обвърже с минималната работна заплата (МРЗ). Предлага се въпросното допълнително възнаграждение да е 0.15 % от МРЗ за всеки отработен час или за част от него, но да не е по-малко от 1 лв.

С предложения механизъм се запазва приетото процентно съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга се гарантира актуализирането му в съответствие с растежа на МРЗ.

Не на последно място днес председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) Кирил Домусчиев и президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров стават ротационни зам.-председатели на НСТС. Те ще са на тези постове за срок от една година.

Подкрепи Economic.bg