Създаваме нов модел за устойчив бизнес

„Дънди Прешъс Металс” осигурява 5 млн. USD за безвъзмездно финансиране на проекти за микро, малки и средни предприятия в района на Крумовград

Създаваме нов модел за устойчив бизнес

Снимка: Икономика/Красимир Свраков

2837 ~ 4 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева
Инж. Ирена Цакова е директор „Разрешителни и правни дейности“ на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс”. Тя е мениджър с богат опит в опазването на околната среда. Започва работа в рудник „Челопеч" през 1999 г. През 2013 г. оглавява дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Избрана е за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 г. на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money".

Г-жо Цакова, на Ада тепе край Крумовград се появи новоразработен рудник – нещо, което в България не се е случвало от 40 години насам. Събитие ли е това?

Иска ми се да не е събитие, тъй като е бизнес, а бизнесът трябва да е нашето ежедневие. Ще се радваме скоро да има още рудници и още предприятия. 

На 23 август това лято открихте рудника. Каква е предисторията?

Това стана след 15 години активни усилия да убедим всички заинтересовани страни, че разработването на рудник „Ада тепе“ ще е наистина положително явление. Той не беше започнал дейност, а ние вече имахме планове за времето, когато ще бъде закрит и рекултивиран. Още през 2015 г. с община Крумовград подписахме Меморандум за разбирателство, с който се ангажирахме да създадем Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия. Целта е да стимулираме предприемаческата активност в региона и да се открият нови работни места. Винаги гледаме през призмата, че печалбата от дейността на един бизнес не трябва да е само за фирмата, но и за хората – при това дългосрочно. Работим с около 250 души квалифициран персонал, като почти всички са от община Крумовград.

Разкажете ни за този нов финансов механизъм…

„Дънди Прешъс Металс” се стреми да е иновативна фирма не само в технологиите, но и в устойчивото развитие. Нашият фонд е първият частен фонд в полза на общността, който се развива изцяло със средства на компания. Осигуряваме 5 млн. USD, които ще бъдат грантово предоставени, а Райфайзен банк като наш партньор осигурява още толкова като възможност за кредит. Компанията ни ще е и гарант за хора с добри бизнес идеи, които нямат възможност да ги обезпечат. 

Какъв подход прилагате?

След като разработихме финансовия механизъм, създадохме Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“. То има управителен съвет, който участва в одобряването на проектите. Фондът осигурява финансиране, от което 45% е грант, 45% е кредит и 10% собствен капитал. Максималната сума, която може да бъде предоставена чрез Фонда, е 200 000 евро. Структурата на финансирането е направена така, за да осигури максимална дисциплина при бенефициентите за изпълнението на проектите. Опитът ни е научил, че парите, получени изцяло даром, не мотивират бизнеса да даде всичко от себе си в преследването на набелязаните цели.

Към кого е насочен Фондът?

Към всички жители на община Крумовград. Фирмите трябва да са регистрирани в Крумовград и да са готови да останат трайно в този регион. Основният критерий е да се създадат устойчиви работни места, които бенефициентът да задържи още пет години. В следващите три години фондът ще продължи да приема проектни предложения, за да може бизнес активността в общината да се повиши.

Имахте ли предварителна нагласа за вида дейност, която бихте подкрепили?

Поощряваме всякакви дейности, позволени от закона, и единственото условие е да не са свързани с рудодобива. Според нас бизнесът трябва да се заражда и развива от самите  предприемачи, затова и не сме правили предварително проучване на нагласите им.

Какво показва първата проектна кампания на Фонда?

В рамките на месец приемахме проектни предложения, след като бяхме направили обучение за запознаване на потенциалните кандидати с критериите и насоките за кандидатстване. СмартА Груп е избрана за техническа помощ по програмата. Фирмата извършва консултации по изготвянето на документите за кандидатстване, проверката на съответствието на проектите по процедурата и дейностите по мониторинга на сключените договори. В първия период за приемане на заявления за финансиране от Фонда постъпиха осем проекта на обща стойност около 800 хил. лева. През тази година са осигурени 1 млн. USD за грантово финансиране. Проектите минават през тристепенно одобрение – оценка на проекта за съответствие с критериите, която се извършва от фирмата, осигуряваща техническа помощ; финансова оценка от страна на банката; финално одобрение от УС на Сдружението. Първите два, които прескочиха високата летва, са за разширяване на съществуващи дейности. Единият е за цех за алуминиева и ПВЦ дограма. Другият е за нов цех за замразени плодове и зеленчуци. Сред проектите, които се доработват, има предложения за обувен цех, изграждане на ферми, за кланица, за разширяване на съществуващ транспортен бизнес. Очакваме и се надяваме да се появят и новостартиращи бизнеси. В процес сме на създаване на уеб страница на Фонда, в която ще бъде публикувана, както информация за кандидатстване, така и информация за напредъка по вече реализираните бизнес идеи.

Мнозина се завърнаха от чужбина, за да започнат работа в открития рудник на Ада тепе. Кое ги привлече?

Близо 50 души си дойдоха обратно, за да работят при нас. Направихме добра система за обучение на персонала. Осигурихме възможност за обучение в реални условия в предприятието ни в Челопеч.

„Дънди” има силен ангажимент към местната общност, правите много за културното наследство. Струва ли си всичко това?

Струва си! Бизнесът в бъдеще ще е там, където обществото го приема и допуска. Компанията ни успя да спечели доверието на хората чрез последователност в изпълнението на поетите ангажименти. Нашите ценности за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда, опазване на околната среда и културното наследство, уважение и респект са ценности, които и обществото изповядва. Последователни сме в изпълнение на всеки поет ангажимент. Преди започване на строителството на рудника финансирахме дългогодишна програма на НАИМ-БАН за проучване и съхраняване на възможните артефакти, свързани със стар рудодобив на Ада тепе. За да нямат жителите на Крумовград притеснения от екологичен характер, изградихме мрежа за следене на чистотата на атмосферния въздух, на сеизмичната активност, на качеството на водата. Рудник „Ада тепе“ е сред малкото рудници, ако не и единственият в Европа, който се разработва в зона на екомрежата „Натура 2000”. Трябва да има равновесие и баланс между всички интереси. В крайна сметка бизнесът е там, където си струва и е осигурена възможност да спечелят всички заинтересовани страни.
Коментари: 0