Създават \"Алуминиева долина\"

Предвижда се, че тя ще има специален правен статут, митнически и данъчни преференции

Създават \
Автор: Александра Сотирова

Най-големият в света производител на алуминий RUSAL започна инициатива по създаването на „Алуминиева долина” в руския край Красноряск. Това е един от ключовите проекти за неотдавна създадената Асоциация на обединените производители, доставчици и потребители на алуминия.

Според публикуваното от RUSAL съобщение, в момента се подготвя меморандум за разбирателство между правителството на територията Красноярск и потенциалните резиденти, за оценка на очакваната икономическа изгода от създаването на Специална икономическа зона (СИЗ) в района.

Предвижда се, че "Алуминиевата долина" ще има специален правен статут, митнически и данъчни преференции. Проектът ефективно ще изгради технологична верига за производство алуминий за продукти с висока добавена стойност, създаване на ново производство, чрез организиране на над 2000 нови работни места.

"Алуминиевата долина" ще се състои от две области: Красноярск и Дивногорск. В началната фаза на СИЗ ще е Красноярски металургичен завод (КраМЗ), заводът „Сегал”, фабрика за производство на алуминиева джанти „КиК’, а също и Красноярски алуминиев завод (КрАЗ).

"Целта на "Алуминиевата долина" е да развие капацитета на местните предприятия и да укрепи позицията на Русия в световния пазар на алуминий. Област Красноярск е основен транспортен център в страната, характеризиращ се с високи нива на инвестиционна привлекателност и има благоприятни условия за международно сътрудничество с области от Европа и Азия" – заяви директорът по продажбите на "RUSAL" Роман Андрюшин. 

Коментари: 0