Седем са кандидатите да поддържат магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“

Общата сума, която е готова да плати Агенция „Пътна инфраструктура“ е 131.2 млн. лв. без ДДС

Седем са кандидатите да поддържат магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“
Отворени са офертите на участниците в обществената за избор на изпълнители за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ за следващите 5 години. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Общата индикативната стойност е 131.2 млн. лв. без ДДС. Обществената поръчка е в пет обособени позиции.

За обособена позиция №1 - АМ „Хемус“ на територията на ОПУ-София и ОПУ-Ловеч са отворени офертите на:

  • „Автомагистрали“ ЕАД;
  • „Инфра Експерт“ АД.
За обособена позиция №2 - АМ „Хемус“ на територията на ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен са отворени офертите на:
  • ДЗЗД „ХЕМУС ВАРНА“, в което са: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, „КОМАНС 2000“ АД, „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
  •  „Автомагистрали – Черно море“ АД;
  • КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС – ТРС“, с участници: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД и „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
  • ДЗЗД „ПП Варна 2018“, с участници: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;
За обособена позиция №3 - АМ „Тракия“ на територията на ОПУ-София, ОПУ-Пазарджик, ОПУ-Пловдив и ОПУ-Стара Загора, е отворена офертата на:

„Автомагистрали“ ЕАД.

За обособена позиция №4 - АМ „Тракия“ на територията на ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас, е отворена офертата на:


„Автомагистрали“ ЕАД.

За обособена позиция №5 - АМ „Марица“ на територията на ОПУ-Хасково е отворена офертата на:


„АБ“ АД.
Коментари: 0