Връзката между корупция и икономически растеж (графика)

По нива на корупция България е в една графа със страни като Китай, Италия и Саудитска Арабия

Връзката между корупция и икономически растеж (графика)

Снимка: Pexels

Свързани ли са и как корупцията и икономическия растеж? Според някои иначе порочната практика всъщност помага за „смазването на колелата” на икономиката, преодолявайки бюрократичните пречки за постигането на целите. Според други тя е проблем за икономическия растеж, защото увеличава разходите за правене на бизнес. 

В графиката по-долу показва интересна зависимост. От изданието How Much са комбинирали уникален корупционен индекс с БВП на всяка държава. 

За направата на графиката първо е взет индексът за възприемане на корупцията с данни от Transparency International за 2017 г. Въз основан на него са класирани 180 държави по скалата от 0 до 100, като подреждането се прави на база на отговорите на експерти и бизнесмени за виждането им за корупцията в страната. 

На следващ етап е взет предвид БВП на всяка държава по данни на Световната банка, за да се измери икономиката на отделната страна. Този подход позволява лесно да се открои връзката между размера на икономиката и нивата на корупция, пише изданието. 

 
Оцветените в синьо държави, намиращи се в долната част на графиката, са тези с най-ниско нива на корупция. Сред тях са Германия, Великобритания, Канада, Холандия. До тях се приближават и САЩ и Япония например. 

Що се отнася до България, тя е класирана по средата – с между 40 и 50 точки, тук корупционните практики все още са често срещани. 

Коментари: 0