Северозападна България може да стане икономическо чудо

Страната ви има потенциал да е водеща сила в земеделието в Европа, казва посланикът на Израел

Н. Пр. Шаул Камиса Раз:

Северозападна България може да стане икономическо чудо

Снимка: Стоян Йотов

4985 ~ 6 мин. четене
Автор: Димитър Лазаров

Шаул Камиса Раз е посланик на Израел в България от 2012 г. Между 1999 и 2002 г. е бил военен аташе на Държавата Израел за Източна Европа в Румъния, България и Украйна. Между 2003-2008 г. е бил кмет на град Хацор Аглилит, Горна Галилея. Пенсиониран военен, женен, с 4 деца и 3 внуци.

Ваше Превъзходителство, какво е вашето очакване за развитието и потенциала на българската икономика?

Наскоро присъствах на икономически форум, на който бяха посочени цели черни дупки в управлението, които трябва да се премахнат. Това не звучеше много оптимистично, но в крайна сметка ме накара да се почувствам добре, защото най-после се формулираха реалните проблеми, които изискват истински решения. Държавата трябва да покаже максимално отговорно отношение към всичко онова, което трябва да се свърши. Навсякъде по-света, включително и в Израел, икономическата ситуация е сложна, има много проблеми за решаване и като че ли няма отговори за всички. Няма правителство, което да може да реши всички проблеми. Ролята на държавата е да осигури стабилност и да създава и прилага стратегически проекти. Всичко, което се включва на по-ниско ниво, е задача на предприемачите, на гражданите.

Често критиките срещу България, включително и на доста дипломати, са в посока нереформираната съдебна система и липсата на гаранции за направените инвестиции. Вие обезпокоен ли сте от подобна тенденция?

Едно от най-важните неща в икономиката са инвеститорите. За тях е най-важно да усещат сигурност за инвестициите си, защото не трябва да има риск, че огромни суми могат просто да изчезнат. Инвеститорите трябва да се чувстват сигурни и защитени от безпристрастността на съдебната система. Защото правосъдието е това, което гарантира спокойствието на капитала. В тази област виждаме една силно изразена готовност от страна на главния прокурор, на министъра на правосъдието и на премиера да се борят за реорганизирането на съдебната система.

Виждали сме бизнесмени, които имаха проблеми и се налагаше нашата намеса като дипломатическа мисия и по част от тези случаи привлякохме вниманието на важни хора в администрацията, които се заеха с тези проблеми.

Ваша голяма идея е План за развитие на Северозападна България. Какво предлагате?

Аз много добре познавам Северозападна България. Имам предвид този правоъгълник - Монтана, Враца, Лом, Видин. Много често съм посещавал тези градове, срещал съм се с повечето кметове, областни управители, депутати и представители на неправителствени организации. Там реалността е трудна и дори болезнена. Вярвам, че този регион на България трябва да бъде върхът на приоритетите в икономическото развитие на страната. През последните три години съм обсъждал с представители на различните правителства в България редица варианти, с които може да се помогне на региона.

Има няколко неща, които държавата Израел вярва, че ако направи, ще помогне на Северозапада ви. Това е регион, който има огромен потенциал, за да се превърне в едно икономическо и индустриално чудо на България. Има няколко наши инвеститори, които са закупили земи тук и искат да я обработват. Те имат желание да развиват земеделие в региона. Има и други инвеститори, които проявяват интерес да изградят индустриални мощности около Видин.

Отделно от това бе разработен, смея да твърдя, много хубав проект. Той предвижда преобразуването на запустели сгради във Враца, които в миналото са били училища и общежития към тези училища, да бъдат превърнати в центрове за професионално обучение и да предоставят възможност за получаване на професионални знания на хиляди млади хора.

Мястото бе посетено от наши специалисти, заедно с български партньори. Бяха разгледани възможностите на сградния фонд там. Видяхме, че това което съществува, ако бъде само ремонтирано, без да бъде построявано наново, то може в много кратки срокове да предостави място за учене и живеене на поне двеста ученици. Инвестициите, които са нужни за този проект, са от порядъка на няколко милиона евро.

Проектът предвижда едновременно бизнес инициативи и обучение на местни кадри?

Идеята е следната – тъй като в региона има огромен потенциал за развиване на индустрия, тя се нуждае от квалифицирана работна ръка, която, за съжаление, в момента не съществува там. Знаете, че това е мястото с най-голяма безработица в България. Самите безработни се затварят в порочен кръг, защото нямат работа, а от друга страна нямат нужното образование, което да им предложи алтернатива.

Изходът от това е всички тези млади и безработни хора да получат шанс да се обучават в различни професионални сфери. Идеята е правителството, в партньорство с бизнеса и със създателите на този проект, да разработят такива програми, които да бъдат полезни за бъдещите работници в предприятията и фирмите – в тези, които съществуват, а и в тези, които ще бъдат построени в бъдеще в региона.

Вярвам, че сега е моментът България да приеме за национална мисия развиването на този регион, а Израел би подкрепил това усилие, защото нашите специалисти, които посетиха Враца, също така имат изготвена програма, която да послужи за професионално обучение и в други области.

Земеделието ли е секторът с най-солиден интерес на израелски инвеститори?

България има всичкият необходим потенциал да бъде една от водещите сили в земеделието в Европа. Виждаме отново реалността на днешния ден – този сектор е пренебрегнат. България трябва да съумее да разчете кои са нейните природни дадености и с какво може създаде икономическото чудо, от което има нужда.

Най-видните преимущества на България са в областта на земеделието и туризма. И двата сектора дават отличен отговор на въпроси като трудова заетост, и двата предлагат възможност за иновации, за академични изследвания и постижения.

Не повече от 20% от потенциала на българското земеделие е развит в момента. Аз съм човек, който обича България и милее за нея. И за мен е болезнено да виждам как в магазините българите купуват турски, гръцки и всякакви други зеленчуци и плодове. Разбира се, внос е необходим за неща, които няма как да бъдат отгледани в България. Радвам се да видя израелско авокадо от във вашите магазини. Но няма причина българския потребител да плаща транспорта, охлаждането и таксите на стоките, които ги има в България.

Проведох разговор с министъра на земеделието на България. Тя беше изключително заинтересована и уверена в желанието си да развива сектора. Договорихме се за сътрудничество в редица области. Говорихме за това как настоящето правителство изразява силната си убеденост, че сега е моментът да се развива този отрасъл.

Какви ще са предимствата от сътрудничеството между двете държави в тази област?

Ние имаме дългогодишен опит в разработването и изследователската дейност на най-различни сортове и техники за земеделско култивиране. Ние имаме отлични възможности в областта на сеенето, орането, напояването... Разбира се, Израел има огромното желание да помогне на България като един стратегически партньор. Вярвам, че това желание трябва да се подкрепя и от двете страни.

И вярвам, че що се отнася до обема на работа на израелските производители, които се занимават със земеделие в България, то определено трябва да се положат повече усилия от двете страни така, че да се стигне до нива, които да ни задоволяват. Има израелски бизнесмени, които отглеждат в България десетки хиляди декар с различни посеви в Силистра, Пазарджик... Някои от тях отглеждат и био ябълки. Но всичко това е в много малки обеми.

Инициативата, за която говоря, предвижда да се изградят различни стопанства, които да бъдат модел за бъдещото разрастване за целия сектор в България. Например високотехнологични парници, в които да могат да се отглеждат най-различни култури, като се ползва израелския модел – правилните торове, правилното напояване. Има редица израелски компании, които имат готовност и желание да представят тези възможности в България. Вярваме, че българските земеделци ще проявят интерес за едно такова партньорство. Смятаме, че израелският опит в областта на мандрите ще помогне на българските млекопроизводители.

Кои други български продукти биха се наложили на израелския пазар?

Българските месни продукти и вина. С министъра на земеделието обсъдихме и възможността млади български фермери да добиват опит в израелски условия, което е допълнителен елемент, който може да развие българското земеделие. Вярваме, че професионални обучения в Израел могат да бъдат проведени на най-различни професионални групи. Също така смятаме, че израелски специалисти могат да водят семинари в тази област. Преди две години бе извършено такова обучение. През тази година се предвиждат два семинара в средата на март, които да бъдат в партньорство с учебни заведения.

Повече четете в брой 47 на сп. "Икономика" - на пазара от 5 март!

Коментари: 0