Шифърът на фирменото дълголетие

Всяка компания има свой „компас” в пазарните реалности

Шифърът на фирменото дълголетие
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Фирмите и хората си приличат по това, че се раждат, живеят, залязват и други се появяват на тяхно място. В този икономически лабиринт има компании, които съществуват кратко, други имат бурен живот, а някои умеят да минават през всички трудности и се радват да са полезни на хората. Ако има формула за фирмено дълголетие, тя вероятно се крие в отговора на въпроса как се създава английска ливада: „Косиш-поливаш, косиш-поливаш и така 300 години”. Тази е чисто формалната страна. Същественият фактор изглежда е в това, че въпреки промените на нагласи, обстоятелства и технологии, те винаги намират начин да са нужни на хората. Има ли необходимост от продуктите и услугите на дадена компания, дава ли тя стойност,  ще е търсена и ще я има.

Низ от решения

Повод да се фокусираме върху темата за фирменото дълголетие е юбилеят на нашето списание, което три десетилетия е на пазара. Много медии вече не съществуват, а ние се питаме кои организации имат шанса да живеят дълго и добре. Едва ли ръководството на някоя компания се събужда всяка сутрин с мисълта да патентова своя рецепта за фирмено дълголетие. Просто всеки ден в тези организации се търсят отговори на конкретни въпроси, свързани с развитието и оцеляването. Дългият живот на дадена компания е резултат от безброй всекидневни битки, от намесата на много фактори и от стечения на обстоятелства, дали възможност въпреки трудностите и изпитанията от най-различен характер компанията да оцелее.

Полезни съставки

Фирмената философия е важна, тя дава устоите на организацията. Много от компаниите признават, че иновативността е съставна част на модела им за устойчивост. Търсят нови нестандартни решения, които дават конкурентно предимство на техните клиенти и на тях самите. Екипността също не е празно понятие, а е двигател на издръжливостта на всеки бизнес. Коректност и почтеност, креативност и трудолюбие, гъвкавост и високо качество, умения да си в крак с очакванията, но и способност да създаваш очаквания – всичко това е важно в пътя напред. Какво ли още...

По темата за фирменото дълголетие се обръщаме към бизнес лидери на компании, които са в различни сектори, с различен опит, мащаби и пазарно присъствие.

Доц. д-р инж. Никола Добрев, председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и на Надзорния съвет на КЦМ АД:

Търсим нестереотипни и иновативни подходи

Всяка компания трябва да има изчистени понятия за мисия, визия и пазарно поведение, които да са постоянно актуални


Инж. Добрев, тази година сп. „Икономика“ става на 30, а КЦМ е на близо 2х30. На какво най-общо се крепи дълголетието на една компания, като тя има не само дълъг живот, но и успешно се развива?

Дълголетието на всяко фирма зависи от възможността и умението ѝ своевременно да влиза в унисон с променящата се пазарна и конкурентна среда, без да излиза от морала и честните бизнес отношения.

Имате привилегията да ръководите успешно предприятие. От позицията на опита – какво трябва да се прави, че компанията да не излезе от релсите?

Всяка компания трябва да има изчистени понятия за мисия, визия и пазарно поведение, които да са постоянно актуални за интересите на икономиката и обществото.

Конкуренция, глобализация, технологии, Индустрия 4.0 – в този контекст отговор на какви въпроси се налага да търсите?

Индустрия 4.0 е ново предизвикателство за конкурентната способност на продуктите, предлагани на пазара. За мен най-приоритетна ни задача остава подготовката и мотивацията на хората да се впишат в изискванията за дигитализация на процесите.

Припомнете някой от най-трудните моменти за Вас като ръководител, в който се е решавала съдбата на КЦМ. Кое изигра позитивна роля?

В 60-годишната история на нашата компания, от която повече от 30 години имам отговорността да я ръководя, е имало много критични ситуации, породени от вътрешни и външни причини. Винаги сме успявали да излезем от тях, защото сме били наясно с проблемите и сме търсили нестереотипни и иновативни подходи. За това и нашият девиз е „Устойчивост в развитието“.

Големите компании имат едни проблеми, малките – други. Стига се до момент, когато пълният контрол от страна на основателя слага таван на растежа. Вашият съвет за здравословната промяна, която ще им позволи да растат?

Не съветвам да се следват рецепти и готови решения. Всяка фирма, малка или голяма, още със стартирането си трябва да е наясно с целите, които си поставя, мащабите и възможностите за растеж. Не трябва да се абсолютизират количествените нараствания. Иновативният растеж, дори и при неголям обемен ръст, води до по-висока конкурентност и по-висок доход.

Вие сте добрият пример за успешен индустриалец със знания, страст и визия. Как се гради подобен респект и уважение?

Преди всичко човек трябва да бъде честен и отговорен за своето поведение и действия, да уважава труда и откритостта на хората, с които работи. Да оправдава доверието на екипа, с който работи! Така идват и респекта, и уважението.

Някои от най-важните моменти от живота си събрахте в автобиографичната си книга „Срещи по пътя“. Какво бихте казали на будисткия лама, ако с него поведете разговор за бизнес дълголетието?

На милия лама Чува ще му кажа, че за да има дълголетие в бизнеса, ние ще спазваме философията на хилядолетните религии и ще отстояваме правото си за съществуване, за да правим хората по-щастливи.

Вие сте „Мистър Икономика 2015“. Какво ще пожелаете на сп. „Икономика“?

Списание „Икономика“ да достигне и задмине дълголетието на КЦМ и да бъде добър комуникатор в бизнес средата на България.


Снежана Семова, управител на Сен Гобен Констакшън Продъктс България ЕООД, направление Weber:

 Иновациите се раждат от трудностите

Дълга история пишат онези компании, които гледат напред в бъдещето


Г-жо Семова, работите за компания с над 350-годишна история. Успяхте ли да разберете тайната на фирменото дълголетие?

Над 350-годишната история на групата Saint-Gobain е впечатляваща. За този период световната история е видяла множество обрати, които са били предизвикателство и възможност пред една компания. Способността ѝ да развива качествени продукти и решения и да ги подкрепя със съответната услуга, от една страна, да се адаптира и гради стратегия, от друга, както и да управлява ефективно финансовите си и човешки ресурси е ключово условие за дълголетието. Устойчивото присъствие на компанията се гарантира и от постоянното въвеждане на иновации.

Днес има ентусиазъм да се създават стартъпи, но много от тях са с твърде кратък живот. Групата Saint-Gobain обаче съществува повече от три и половина века, има присъствие в 67 страни. Как успява не само да се съхрани, но и да разширява своите граници като производства, пазари и влияние?

Обединяването на традиционен бизнес модел, стъпващ на дългосрочни стратегии, не е в конфликт с този на стартъпите. По-скоро търсенето на коопериране и партньорството между двата модела може да осигури новаторство и устойчивост в едно. Истински пример за такъв тип допълване е групата Saint-Gobain. Тя е създала в структурата си компанията NOVA, чиято задача е да идентифицира и насърчава партньорства със стартиращи предприятия, инкубатори и акселератори.

Каква е формулата за успех и дълголетие, която научихте в Saint-Gobain?

Дълголетието и успехът на служителите в компанията е винаги низ от фактори. Субективният елемент е с огромна тежест – ако си амбициозен, търпелив, лоялен и позитивен, си добре приет в организации като Saint-Gobain. Компанията е насочена към идентифициране на таланти и се отнася с отговорност към техните нужди. Тук процесът е двустранен, ако си си начертал желаната кариера и съзнаваш постоянната нужда от усъвършенстване, готов си да поемаш отговорно следващи предизвикателства, то в средата на големи корпорации можеш да се реализираш и да останеш дълго.

Групата присъства на българския пазар вече 20 години, а през 2019-а заводът на Weber в Костинброд става на 10. От какво ще зависи бизнесът в България да расте и да откривате нови производства?

Строителната индустрия се развива с темпо, което е свързано с темпото на икономиката ни. Нуждите на пазара от нови жилища, инвестиции в производствени и търговски сгради и демографският фактор са движеща сила. Търсещите по-висок комфорт, уют и сигурност потребители, от друга страна, ще инвестират в реновиране на своите домове. Всичко това определя развитието на бранша и нуждата от производството на строителни материали – сегмент, в който се развиваме и ние. През 2001 г., когато стартира компанията, тепърва се говореше за нуждата от енергоефективни мерки и топлоизолации на сградите. Днес това е вече регулирано в стандарти и наредби, но се сблъскваме с основния проблем – тяхното спазване и постигане на качество, което гарантира дълготраен ефект. Нашата амбиция е да сме част от кръга на фирмите, които не спират да създават иновативни и по-ефективни решения, да следим за правилното им прилагане и активно да участваме в мерки за повишаване на професионализма сред изпълнители и строители.

Сигурно имате трудности, но по-важно е как ги преодолявате?

Смятам, че компаниите, развиващи се на българския пазар, не могат да се оплачат от липса на предизвикателства. Твърдо вярвам, че трудностите са причината да има толкова иновативни подходи в бизнеса, нови и различни решения, които предлагаме и ни се предлагат. Ние преодоляваме предизвикателствата с разум, логика, позитивизъм, отговорност и яснота за последиците. Убедена съм, че именно начинът, по който се справяме с трудностите, ни отличава и ни прави по силни.

Компаниите са компании, но те се управляват от хора. Доколко хората правят компаниите и доколко успехът зависи от онези, които са начело?

Постулатът „Най-ценното в една компания са хората“ е в пълна степен валидно за Saint-Gobain. Доказателство за това е фактът, че за четвърта поредна година Групата получи престижния сертификат „Най-добър работодател в света“, присъден от Top Employers Institute.

Светът се променя, технологиите - също. Пред какви предизвикателства се изправяте самата вие, за да продължи да го има бизнесът, който ръководите?

Технологиите са възможност за нашата индустрия. Индустрия 4.0 въвежда автоматизацията на всеки един от процесите в едно производство, включва и логистиката към клиентите, изключва всякакъв риск за работещите, увеличава производителността и прави конкурентна себестойността на продукцията. Когато си в наситен пазар с ограничено търсене, технологиите раждат иновации свързани с прилагане на продуктите ни. Навлизането на 3D принтирането в изграждането на бетонови конструкции е едно от тях. Сигурно е, че технологиите променят невъзвратимо нашия живот, надявам се основно в положителна посока.

Според вас дълга история пишат онези компании, които...

- ... гледат напред в бъдещето!


Деян Василев, основател и изпълнителен директор на MoitePari.bg и Creditland.bg:

Мечта на предприемача е фирмата да го надживее

Не бива да печелиш на гърба на клиента – това е част от рецептата за дълголетие


Г-н Василев, вие сте предприемач и с какво темата за фирменото дълголетие ви вълнува?

За мен това е много важна тема. Пет години след като създадох фирмата, научих за статистиката, според която 95% от новостартиралите бизнеси затварят до третата година. Но това не бива да обезкуражава нито един предприемач, а тези, чиито фирми са на повече от 3 години – поздравления! 

От позицията на вашия близо 15-годишен предприемачески опит – кои са някои от условията, от които зависи фирмата да живее по-дълго?

Смятам, че важно условие за фирменото дълголетие е основателите да имат лична мисия, която да съвпада с мисията на компанията. След като завърших Американския университет в Благоевград работих в одиторска фирма, а после и в софтуерна компания. Този опит ми помогна да направим сайта „Моите пари”, чиято мисия е да помага на хората да сравняват финансови продукти. Имахме тежки моменти и ако не вярвах, че това е и моето лично призвание, щях отдавна да съм се отказал от този бизнес. Особено тежко беше през финансовата криза от 2008 до 2011 г., после настъпи и време на подем.

Какъв фактор е доверието?

Когато си първи в дадена ниша, трябва да градиш доверие към новия за клиентите продукт или услуга Доволните клиенти правят бизнеса дългосрочен, но е нужно да имаш и визия за развитието. Предизвикателствата никога не спират, трябва постоянно да се доказваш, да следиш тенденциите и винаги да си в крак с времето. Един продукт или услуга може да са били хит в продължение на години, но конкуренцията и технологиите бързо могат да променят интереса на клиентите. Затова услугите трябва постоянно да се подобряват и да се въвеждат нови. И това да е част от ДНК-то на компанията.

Дигиталната трансформация обаче започва да пренарежда пъзела във финансовата сфера. Какво правите, за да не се окажете изненадани от промяната?

Има примери за редица успешни компании, които не могат да влязат в крак с новите технологии и пазарът ги измества. Във финансовата сфера се забелязва ускорено навлизане на онлайн играчи и банки без нито един клон, предлагат се по-евтини разплащания, появят се платформи за споделено кредитиране и инвестиране. Но клиентите продължават да имат нужда от доверие. Технологиите не заместват доверието, но без иновации обаче друг ще те измести. Българският пазар се развива с около 5-10 години забавяне от централно европейските пазари, да не говорим за Западна Европа и САЩ – това дава възможност да избегнем някои техни грешки. Затова трябва много добре да се прецени моментът за нововъведения, тъй като понякога ако предложиш нещо прекалено рано, то няма да се приеме от клиентите. Тук хората са по-консервативни или регулациите по-тромави. Виждаме как Uber не бяха допуснати у нас или пък как не се позволява дигиталното застраховане. Мое убеждение е, че ако еволюираш с нуждите и нагласите на своите клиенти, ще си бранд, който те ще продължават да ползват.

Настъплението на финтех компаниите води ли до промени във вашия бизнес?

Да, добавяме новите небанкови кредитодатели, сравними с цените, на които банките предлагат кредити. Следим внимателно процесите и забелязваме, че големите технологични гиганти създават финтех компании, които ще променят пазара. Това, което не се променя въпреки променящите се технологии, е, че клиентът иска да има доверено лице, консултант или посредник, който да го насочва правилно. За нас е важно да останем доверено място, където клиентът може да сравни безпристрастно различните продукти, да получи  добър кредитен и финансов съвет.

Дори когато печелите по-малко, за да спечели клиентът?

Наистина има моменти, когато получаваме по-малък приход от комисиони, тъй като препоръчваме най-добрия за клиента продукт, а не онзи, който ще донесе по-голяма финансова изгода за нас. Но това също е част от рецептата за дълголетие – не бива да печелиш на гърба на клиента. Ако го правиш и не добавяш стойност, то ще е до време. Освен чрез „Моите пари” и „Кредитланд”, нашите доверени клиенти ще може да ползват новата ни услуга за управление на спестяванията. При нея обаче клиентите ще си плашат за услугата за финансово планиране. Виждате, че и ние се променяме.

Кое е по-важно за предприемача – да управлява бизнеса си така, че да има дълъг живот, или да е в състояние да закрие един бизнес и да стартира нов?

 При развитието на фирмата се стига до един вододел, когато бизнесът не може повече да е под пълния контрол на предприемача – това ще е таван за растежа. Той трябва да се научи да делегира управлението. Предизвикателството е как да направиш така, че фирмата да те надживее и да се развива, дори когато ти няма да си начело. Не по-малко предизвикателно за предприемача е да излезе от фирмата, продавайки я на стратегически инвеститор, без тя да загуби мисията си. Като предизвикателство, това е съпоставимо с процеса на стартиране на компанията. От майка тигрица и ходеща бариера на бизнеса предприемачът трябва да открие формулата на собствената си трансформация. Той трябва да намери подхода как да повери юздите на хора, които дори по-умело от него ще управляват бизнеса. Иска се да намираш точните хора, да им предадеш знания и да ги упълномощиш да вземат решения.

Как точно да стане това?

Трябва да се въведат фирмени процеси, които да не зависят от собственика, неговите идеи и прищевки. Това е въпрос, на който предстои из аз да намеря своя отговор. Чета книги как собствениците да работят не в бизнеса си, а върху бизнеса си. Това е работа от друг порядък. Собственикът все повече да е в ролята на треньор, а други да са на терена. Един бизнес не би бил купен, ако фирмената култура се свежда до това собственикът да е държал всичко под свой контрол. В един момент просто трябва да намериш начин да оставиш „детето” ти да порасне извън твоята опека, но как точно - това е въпрос за 1 млн. долара. Умение е да създадеш лоялност към бранда у своите служители и вяра в мисията на компанията.

Коментари: 0