Siemens представи визията си за интелигентната инфраструктура

До 2030 г. трябва да бъдат инвестирани над 50 трлн. долара в глобалната инфраструктура на бъдещето

Siemens представи визията си за интелигентната инфраструктура

До 2030 г. трябва да бъдат инвестирани над 50 трлн. долара в глобалната инфраструктура, за да се отговори на световните мегатенденции. Това заяви д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, по време на форум, посветен на енергийната ефективност.

 В презентацията си д-р инж. Манолова отбеляза, че светът е изправен пред сериозни проблеми, свързани с глобалните мегатенденции – климатичните промени, застаряването на населението, глобализацията и урбанизацията.

 „Интелигентните технологии подобряват ефикасността на градските инфраструктурни системи. „Умните” решения за градски транспорт намаляват задръстванията и инцидентите и съкращават емисиите на CO2 с до 20%. Интелигентните технологии за енергиен мениджмънт ограничават загубите и балансират натоварването на мрежата, а системите за сградна автоматизация могат да намалят консумацията на енергия на сградите с до 40%”, посочи тя.

По време на презентацията бяха представени примери за интелигентни енергийни, транспортни и сградни решения, разработени от Siemens, които са допринесли за намаляване на енергийното потребление, ограничаване на емисиите вредни газове и подобряване на живота на населението.

Д-р инж. Боряна Манолова отдели специално внимание на „зелените” сградни технологии, като посочи, че именно сградите консумират над 40% от произведената в световен мащаб енергия и генерират  21% от CO2 емисиите. Тя представи новото поколение система за сградна автоматизация на Siemens – Desigo CC, която интегрира всички сградни системи за електричество, отопление, вентилация и климатизация, сигурност и пожарна безопасност, като намалява с до  20% енергийните разходи. Бяха представени и конкретни успешни проекти за внедряване на иновативни сградни технологии на Siemens в търговски и бизнес сгради в България.

Коментари: 0