Силен оптимизъм е завладял българския бизнес през юни

След тежкия април мениджърите на предприятията в страната виждат надежда за възстановяване

Силен оптимизъм е завладял българския бизнес през юни

Снимка: Unsplash

2144 ~ 2 мин. четене

Общият показател на бизнес климата се повишава с 11.4 пункта през юни, след като отчете подобен резултат и през месец май. Според анкетите на НСИ сред мениджъри и собственици на предприятия през този месец се наблюдава повишение във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Но въпреки този оптимизъм през двата месеца, индексът все още не може да компенсира невиждания срив през април – с близо 42 пункта. Това беше най-тежкият месец за българската икономика, тъй като тогава дейността на много фирми беше директно блокирана, а други спряха или ограничиха дейността си поради липса на работа. От май блокадите започнаха да падат постепенно, а през юни беше отпуснато всичко, след което започнаха да се увеличават новите случаи на заразени с Covid-19.

От данните на НСИ се вижда, че съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 9.7 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на дейността им. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността, следвана от фактора „други“, посочени съответно от 55.9 и 34.2% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 14.4 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец се увеличават, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са оптимистични. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и фактора „други“.

Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 15.8 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са също по-позитивни.

Основната пречка за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от търговците да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава със 7 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца (фиг. 15 от приложението). Най-сериозните проблеми за бизнеса на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и фактора „други“ (фиг. 16 от приложението). Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Подкрепи Economic.bg