Силен ръст на чуждите инвестиции през ноември

Холандия е най-големият източник, докато германските капитали се изтеглят от страната

Силен ръст на чуждите инвестиции през ноември
Автор: Стилиян Гребеничарски

Преките чуждестранни инвестиции в България през ноември са възлезли на 416,6 млн. евро, става ясно от последните данни на Българската народна банка. Това е с близо 182 млн. евро повече от същия месец на 2013 г. и с почти 197 млн. лв. (близо двоен ръст) над реализираните за предходния месец.

За януари-ноември са натрупани преки инвестиции за 1,224 млрд. евро (3% от БВП), което означава, че само на ноември се дължи над една трета от общата сума. Спрямо същия период на 2013 г. се отчита спад с 20,8%. Тогава ПЧИ са възлизали на 1,545 млрд. евро или 3,8% от БВП.

Дяловият капитал за първите единадесет месеца на 2014 г. възлиза на 441,8 млн. евро. Той е по-нисък с 419,3 млн. евро от този, привлечен през същия период на 2013 г. (861,1 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са били 112 млн. евро, при 139 млн. евро за януари - ноември 2013 г.

Привлеченият от чуждестранни инвеститори капитал под формата на финансови, облигационни и търговски кредити нетно се равнява на 625 млн. евро, при 590,6 млн. евро за януари-ноември 2013 г. Реинвестираната печалба за разглеждания период нараства от 93,4 млн. до 157,4 млн. евро.


Над половината от реализираните нетни преки чуждестранни инвестиции са с произход Нидерландия – 660,6 млн. евро, от които 113,5 са в дялов капитал и реинвестирана печалба, а 547,1 млн. евро – в друго финансиране. Най-значително е изтеглянето на германски капитали. Нетните преки инвестиции от най-голямата европейска икономика са отрицателни – за -221,7 млн. евро.


Български инвеститори са вложили зад граница нетно 8,1 млн. евро през ноември, с което инвестициите за първите 11 месеца на изминалата година са отрицателни  са за 150,6 млн. евро. Сумата е с 2,3 млн. евро по-голяма от тази за същия период на 2013 г.

Коментари: 0