Синдикати и пенсионни дружества се разбраха за изплащането на втора пенсия

Първите пенсии от частните компании ще се изплащат от 2021 г., когато ще се пенсионират първите жени

Синдикати и пенсионни дружества се разбраха за изплащането на втора пенсия
Социалното министерство, синдикатите и пенсионноосигурителните дружества постигнаха съгласие по правилата, по които ще се изплащат пенсиите от втория стълб. Това обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след проведената днес среща на работната група за усъвършенстване на законодателството за втория стълб на пенсионната система.

Договорените правила ще бъдат регламентирани чрез промени в общо 33 параграфа на Кодекса за социално осигуряване. Правилата касаят пожизнената пенсия като основен продукт на Универсалните пенсионни фондове (УПФ).

Новите разпоредби ще бъдат приложени за пръв път през есента 2021 г., когато ще се пенсионират първите жени, родени след 31 декември 1959 г. и внасяли пари в допълнителното пенсионно осигуряване. Мъжете ще започнат да ги получават през 2024 г.

Според промените пенсията, която частните фондове ще изплащат паралелно с държавната пенсия, ще е пожизнена. Осигурените лица в универсален пенсионен фонд  (УПФ) придобиват право да я получават, когато навършат възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО (с всяка година тази възраст расте с между 1 и 3 месеца, докато се достигне 65 години за мъже и жени).

По желание на осигуреното лице пенсията може да се получава една година преди достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1, но само ако натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват да се отпусне пенсия, не по-малка от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, пресмятана от държавата.

Друго условие за получаване на пожизнена пенсия е в партидата да има достатъчно натрупани средства, които да позволяват размерът на месечната сума да не бъде по-малко от 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, пресмятана от държавата.

Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено. Месечният размер на разсроченото плащане не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68,  ал. 1 и по-малък от 20 % от нейния размер.

Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък
 от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1  на КСО, те се изплащат еднократно или разсрочено за срок не по-дълъг от една  година.

Петков обясни, че при сегашния размер на пенсиите допълнителната пенсия ще е 40 лв. Ако натрупаната сума е недостатъчна, пенсионерът ще може да си избере средствата да му се изплатят разсрочено за 5, 10, 15 и т.н. години.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде с права на наследници или без такива права.
Коментари: 0