След голяма статистическа ревизия чуждите инвестиции минаха миналогодишните

За деветте месеца на 2018 г., вложенията от чужбина са на стойност 826 млн. евро, или с 2.2% повече от същия период на 2017 г.

След голяма статистическа ревизия чуждите инвестиции минаха миналогодишните

Снимка: Pixabay

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Българската народна банка направи голяма ревизия на данните за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през тази година и те вече надхвърлят миналогодишната стойност. Според последните данни, които обхващат деветте месеца на 2018 г., вложенията от чужбина са на стойност 826 млн. евро, или с 2.2% повече от същия период на 2017 г.

От статистиката се вижда се, че БНБ е ревизирала значително нагоре резултатите за ПЧИ през юли и август. Преди да излязат данните днес статистиката показваше, че ПЧИ за тези два месеца са отрицателни, т.е. имаше отлив на чужди капитали. Сега и през двата месеца числата са над 200 млн. евро.

От БНБ посочват, че с отчета за октомври ще бъдат направени ревизии на данните за юли–септември 2018 г. Данните за 2017 г. и 2018 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие.

От актуалните данни вече се вижда, че дълговите инструменти – заемите, които дават компаниите майки на дъщерните си дружества в България, са най-голямата част от структурата на ПЧИ. Тези пари могат да се използват от фирмите за разширяване на дейността, за модернизация или за оперативни разходи. Те обаче се дават под формата на кредит и трябва да се върнат или, ако компанията майка прецени, да се конвертират в капитал.


Значителна ревизия нагоре има и по отношение на реинвестираната печалба. За периода януари-септември 2018 г. стойността е достигнала 192.8 млн. евро, като основаната част от парите са постъпили през третото тримесечие.

„Най-добрата“ част от структурата на ПЧИ – инвестициите в дялов капитал, обаче са отрицателни. Т.е. чужди фирми разпродават дялови участия в български дружества или закриват бизнеси. За деветте месеца на тази година това перо е отрицателно с 13.2 млн. евро. Забелязва се забавяне на отрицателния поток, който през първите две тримесечия беше близо до 200 млн. евро.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари–септември 2018 г. са от Холандия (725.5 млн. евро), Германия (90.4 млн. евро) и Белгия (82.7 млн. евро).


Коментари: 0