Службата на ЕС за интелектуална собственост с важно съобщение за потребителите

Службата на ЕС за интелектуална собственост с важно съобщение за потребителите
744 ~ 1 мин. четене

Днес ведомствата за интелектуална собственост в Европейския съюз и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) публикуват едновременно на своите интернет страници общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР9: Отличителност на обемни марки, съдържащи словни и/или фигуративни елементи, когато формата сама по себе си е неотличителна.

Общото съобщение и приложените към него Принципи на общата практика представляват препоръка към ведомствата за интелектуална собственост, потребителските асоциации, заявителите и представителите. Документите са общодостъпни и предоставят ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава общата практика. Тези принципи ще изпълняват функцията на насоки, за да се гарантира, че различните ведомства ще достигат до сходно и предвидимо заключение, когато разглеждат едни и същи основания за отказ.

Подкрепи Economic.bg