Софийският университет остава затворен до 10 май

Ректорът удължи срока за дистанционно обучение

Софийският университет остава затворен до 10 май

Снимка: Economic.bg/Архив

5258 ~ 1 мин. четене
Софийският университет "Св. Климент Охридски" няма да бъде отворен до 10 май. Със своя заповед ректорът на висшето учебно заведение проф. Атанас Герджиков разпореди удължаване на срока за прекъсване на присъствените учебни занятия с цел ограничаване разпространението на коронавируса.

До възобновяването на присъствените учебни занятия обучението се провежда неприсъствено чрез дистанционни средства в платформата "Мудъл", поддържанa в университета.

Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. В случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени, изпити и защити се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

До средата на май се прекратяват и всички масови мероприятния в сградите на университета - конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети и събрания и др.
Коментари: 0