Спад на преките инвестиции през януари

Те възлизат на 16.4 млн. евро, като са значително по-ниски спрямо същия месец на 2014 г.

Спад на преките инвестиции през януари
212 ~ 1 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

По предварителни данни на БНБ, преките инвестиции в страната за януари 2015 г. са с отрицателна стойност и възлизат на 16.4 млн. евро (0.04% от БВП). Те са знaчително по-ниски спрямо януари 2014 г. - с 66.4 млн. евро (132.8%).

Отчита се ръст в дяловият капитал през януари 2015 г. спрямо предходната година с 4.7 млн. евро (като през 2014 той е бил 2.8 млн. евро). В момента той възлиза на  7.6  млн. евро. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти също не бележат ръст, като за първият месец от годината са 1.4 млн. евро, при 6.4 за предходната 2014 г.


Промяната в нетните задължения между свързани предприятия по финансови, облигационни и търговски кредити за януари 2015 г. не запазва положителния си размер от миналата година (33.1 млн. евро) и се понижава на 37.4 млн. евро.

На базата на предварителни данни за финансовия резултат (Реинвестираната печалба) за януари 2015 г. се оценява на 13.4 млн. евро, при 14. 1 млн. евро за януари 2014 г.

По държави най-големите преки инвестиции в страната за януари 2015 г. са от Нидерландия с 16.9 млн. евро, докато най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Люксембург – 87.3 млн. евро.

По предварителни данни за януари, Преките инвестиции в чужбина за януари 2015 г. възлизат на 3.1 млн. евро, при 25.2 млн. за предходната година.

Коментари: 0