Спад на цените в селското стопанство в края на 2016 г.

Фуражите поскъпват с 23,6 на сто

Спад на цените в селското стопанство в края на 2016 г.
484 ~ 3 мин. четене
Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. 

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството - с 11.2%. 

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%. 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури - с 4.0%, на техническите култури - с 3.7%, на зеленчуците - с 13.8%, и на плодовете - със 7.7%. 

По-високи са цените на фуражните култури - с 23.6%, и на картофите - с 4.5%. 

По-ниски са цените на меката пшеница - със 7.3%, на ечемика - със 7.8%, на ориза - с 22.1%, на слънчогледа - с 8.8%, на рапицата - с 1.8%, на виненото грозде - с 6.2%, и на орехите - с 32.5%. 

Намаление се наблюдава и в цените на зелето - с 34.1%, на оранжерийните краставици - с 5.3%, на морковите - с 18.7%, на пипера - с 4.5%, и на зрелия кромид лук - с 21.2%. 

По-високи са цените на царевицата за зърно - с 1.9%, и на силажната царевица - със 70.4%. 

Спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни - със 17.1%, и на животинските продукти - с 5.8%. Най-голямо е намалението в цените на домашните птици - с 35.6%, и едрия рогат добитък - с 16.7%. Увеличение се наблюдава в цените на свинете - с 11.1%, на овцете - с 4.3%, и на козите - с 14.3%. 

При животинските продукти най-голямо е намалението в цените на кокошите яйца за консумация - с 18.6%, на пчелния мед - с 11.5%, и на кравето мляко - с 5.4%. Цените на биволското, овчето и козето мляко отбелязват повишение - съответно с 6.5, 2.4 и 16.8%. 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. най-голямо намаление е отбелязано в индекса на цените на фуражните култури - с 22.6%, на зеленчуците - с 20.7%, и на плодовете - с 12.3%. Увеличение се наблюдава единствено в цените на техническите култури - с 2.0%. 

В животновъдството цените на живите животни намаляват с 11.0%, а на животинските продукти - с 4.0%. 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. по-ниски са цените на меката пшеница - със 7.4%, на ечемика - с 8.5%, на ориза - с 30.8%, на слънчогледа - с 2.6%, на оранжерийните домати и краставици - съответно с 12.9 и 11.7%, и на виненото грозде - с 8.7%. 

По-високи са цените на царевицата за зърно - с 1.9%, на ръжта - с 2.8%, и на крушите - с 5.2%. 

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. увеличение се наблюдава в цената на овцете - с 4.8%, и на козите - с 9.7%. Цените на останалите категории животни се понижават, като най-голям спад е отчетен в цената на едрия рогат добитък - с 16.5%, и на домашните птици - с 16.0%. 

При животинските продукти най-голям спад се наблюдава в цените на кокошите яйца за консумация - с 13.6%, и на пчелния мед - с 12.4%. Увеличение е регистрирано в цената на козето мляко - с 14.4%, на биволското мляко - с 4.4%, и на овчето мляко - с 1.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. е с 1.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.2% спрямо 2015 година. 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на 2015 г. намаляват цените на електроенергията и горивата - с 2.1%, и на минералните торове - с 26.6%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 14.0%, и на продуктите за растителна защита - със 7.7%. 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. индексът на цените на електроенергията намалява с 6.3%, а на минералните торове - с 27.3%. Увеличават се цените на продуктите за растителна защита - с 5.9%, и на фуражите - с 1.6%
Подкрепи Economic.bg