Средната заплата продължава да расте с бързи темпове

Най-нископлатените са били в сектора на хотелиерството през третото тримесечие на 2019

Средната заплата продължава да расте с бързи темпове

Снимка: Economic.bg/Архив

8928 ~ 2 мин. четене
Средната брутна месечна работна заплата (преди удържане на данъци и осигуровки) е достигнала 1266 лв. през септември 2019 г., което е увеличение от 11.8% спрямо същия месец на 2018 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Разбивката показва, че септември е месецът, през който се отчитат най-високи стойности на средната брутна месечна работна заплата досега, като единствено през април 2019 г. е била по-висока - 1281 лв.

Причина през тези два месеца да има такива пикове се крие в сезонния характер на данните. И през двата посочени месеца има значително освобождаване на сезонни работници, които по принцип се наемат на ниски осигурителни прагове и по този начин свалят базата. Съответно освобождаването им води до нарастване на осигурителния доход.
Според националната статистика най-нископлатени са били хората, които през последното тримесечие на 2019 г. са работили в сектора на „Хотелиерство и ресторантьорство“. Там средното брутно месечно възнаграждение е било в размер на 782 лв. Веднага след тях в графата на нископлатените се нареждат хората, които са били заети в сектора на канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване. Те са вземали средно по 991 лв. на месец за разглеждания период.

За сравнение, секторите, които според националната статистика са най-високоплатени, са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ - 2 988 лв.; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 980 лв. и „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 973 лв.

По предварителни данни на НСИ  наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 39.1 хил., или с 1.7%, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 2.31 милиона. В края на септември 2019 г. в сравнение с година по-рано наетите лица на трудов договор намаляват с 5.2 хил., или с 0.2%. Най-голямо намаление в новозапочналите работа се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 12.9 хил., „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2.4 хил., и „Други дейности“ - с 1.9 хил.. А  най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.6 хиляди.


Подкрепи Economic.bg