Средният разход на човек нараства до 1 518 лв. към септември

Най-много от бюджета си българите харчат за храна

Средният разход на човек нараства до 1 518 лв. към септември

Снимка: Economic.bg

Средният разход на лице от домакинство нараства през третото тримесечие на 2018 г., достигайки е 1 518 лв. Увеличението е с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017 г.  Същата е тенденцията и при доходите, които достигат 1 541 лв. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ) за периода юли-септември 2018 г.

Най-много от бюджета си българите харчат за храна (30.1%), жилище (16.5%), данъци и социални осигуровки (12.3%) и транспорт и съобщения (11.7%).

Спрямо същия период на миналата година намаляват само разходите за жилище с 1.2%,а по всички останали точки те нарастват.

Даваме с 9.8% повече за храна и безалкохолни напитки спрямо юли-септември миналата година или, ако тогава сме харчили 416, то сега са 457 лв. Увеличават се и разходите за алкохолни напитки и цигари - от 58 на 60 лв. или с 4.4%. С 1.9% нарастват общите разходи за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - от 245 на 250 лв.


Ръст има и при разходите за здравеопазване - от 66 на 73 лв. (с 10.2%), разходите за транспорт и съобщения - от 155 на 178 лв. (с 14.6%), разходите за свободно време, културен отдих и образование - от 87 на 104 лв. (с 19.8%) и разходите за данъци и социални осигуровки - от 165 на 187 лв. (с 13.3%).

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 541 лв. и нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие на 2017 г. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8%, а този от пенсии - с 1.4%. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна.

 

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 г. Увеличение се отчита в потреблението на месо - от 7.8 на 8.2 кг, и на кисело мляко - от 7.3 на 7.7 килограма. Намалява консумацията на плодове - от 20.2 на 17.8 кг; на хляб и тестени изделия - от 21.8 на 21.3 кг, и на зеленчуци - от 26.2 на 25.8 килограма. Без промяна остава потреблението на захар.

Коментари: 0