Стартира магистърска програма по кръгова икономика и устойчив мениджмънт

Тя се организира съвместно от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Cleantech Bulgaria

Стартира магистърска програма по кръгова икономика и устойчив мениджмънт
1624 ~ 2 мин. четене
През февруари стартира първата в България специализирана магистърската програма „Кръгова икономика и устойчив мениджмънт – иновации, предприемачество и чисти технологии".

Програмата се организира съвместно от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Cleantech Bulgaria и е насочена към представители на бизнеса на средно и високо мениджърско ниво, стартиращи компании, неправителствения сектор и държавната администрация с цел създаване и развитие на знания и умения в областта на устойчиво развитие чрез иновации и чисти технологии за кръгова икономика.

Форматът на обучение е изграден на принципа учене чрез преживяване и е подходящ за активни, работещи млади хора. Освен това предлага гъвкави възможности за дистанционно обучение, онлайн модули за достъп до знания и обучителни ресурси.

Програмата привлича експерти и преподаватели, които са представители на бизнес и академичните среди, с експертиза в сферата на кръговата икономика, системните иновации, чистите технологии и устойчивия мениджмънт от България и други, европейски държави. Висококвалифицирани лектори на европейско и национално ниво, представители на бизнеса от доказали се компании в световен мащаб, ще участват в програмата като поставят акцент върху практиката и ще споделят опита си в прилагането на кръговия бизнес модел в своята организация.

Програмата може да бъде и отворен достъп до допълнителни професионални и образователни програми и обучения, в рамките на мрежата на Climate-KIC – най-голямото публично – частно партньорство в сферата на климатичните промени в Европа. Курсовете обединяват представители на бизнеса, институциите, образованието от цяла Европа и допринасят за обмяна на опит, знания и умения и изграждане на капацитет за устойчиво управление.

Програмата стартира официално в края на февруари 2018 г. и ще бъде концентрирана в съботно-неделни курсове, както и ще предостави дистанционен достъп до материали и онлайн консултации, като по този начин максимално се синхронизира с динамичния режим и работен ритъм на мениджърите.

Вече е отворен и приемът на студенти, който ще продължи до 1 февруари 2018 г. Процесът на кандидатстване се състои от няколко етапа: подаване на документи, кратко събеседване с кандидатите относно техния профил, с цел по-ефективен и индивидуален подход при реализиране на програмата и записване.
Подкрепи Economic.bg