Стартира нова програма за наемане на студенти

За практиката те ще получат стипендия от 480 лева

Стартира нова програма за наемане на студенти

От днес стартира регистрацията на работодатели по програмата, насочена към студентите - „Студентски практики – Фаза 1“, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

От 2 септември до края на проекта – декември 2017 г., работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес:  http://praktiki.mon.bg/sp/.

Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в практическо обучение в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 020 практики. Това предполага непрекъснато включване на активни работодатели, които приемат да обучават студентите, които могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

За да се зачита за успешно завършена практиката, студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика ще получат стипендия от 480 лева.

Проектът се изпълнява от просветното министерство по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от европейските структурни и иновационни фондове.

Коментари: 0