Стартира целогодишен прием на проекти за лозя

Годишният бюджет по мярката е в размер на 24,662 млн. евро

Стартира целогодишен прием на проекти за лозя

Започва зелогодишен прием на заявления за участие по програма „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018 г.

Годишният бюджет по мярката е в размер на 24,662 млн. евро, съобщи Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на приема е 3 000 000 лв.

Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е шест месеца от датата на издаването му. Утвърдени са нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения, които могат да бъдат открити на интернет страницата на ИАЛВ.

Коментари: 0