„Строителното цунами“ в България се задейства

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1 282 нови жилищни сгради

„Строителното цунами“ в България се задейства

Снимка: Unsplash

14415 ~ 2 мин. четене

Така нареченото „строително цунами“, което беше поискано от Строителната камара през април с мотива, че само така България ще излезе от кризата, и в последствие идеята беше одобрена от Коалиционния съвет – вече се е задействало.

Поне така изглежда от данните на Националния статистически институт (НСИ) за издадените разрешителни за строеж и започнатите нови сгради през третото тримесечие на 2020 г.

През разглеждания период местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 696 жилищни сгради със 7 414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение от 24.5% при издадените разрешителни и 25.1% при жилищата в тях.

На годишна база отново има ръст, но доста по-малък – от 4%. Интересното тук обаче е, че спрямо 2019 г. жилищата в планираните сгради намаляват със 17.8%.

Пловдив продължава да изпреварва София по брой започнати сгради

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 301, Пловдив - 257, София - 138, Варна - 128, и Благоевград - 116.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 141, Пловдив - 1 613, Варна - 1 003, Бургас - 706 и Стара Загора – 289.

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1 282 жилищни сгради с 5 899 жилища в тях и със 726 896 кв. м обща застроена площ. Започнало е строителството и на 25 административни сгради (офиси).

Най-много нови жилищни сгради обичайно са започнали да се строят в Пловдив - 176, следва София (столица) с 211, София - 137 ,Варна - 130. И на последно място се нарежда Стара Загора със 65 започнати жилищни сгради.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10.9%, докато броят на жилищата в тях намалява с 16%, а разгънатата им застроена площ - с 20%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 92.3%, а тяхната РЗП - над два пъти.

Подкрепи Economic.bg