Световната банка очаква забавяне на икономическия ръст в България

Двигател ще бъде потреблението, докато инвестициите и износа ще дърпат назад БВП

Световната банка очаква забавяне на икономическия ръст в България
184 ~ 2 мин. четене
Икономическият растеж в България ще се забави през тази година, а темпът ще надхвърли 3% едва през 2018 г. Последната прогноза на Световната банка показва, че през 2016 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) ще бъде 2.7%, след като през миналата година достигна 3.5%. Това „охлаждане“ се дължи основно на по-слабата усвояемост на европейските фондове. През миналата година, заради края на първия програмен период, правителството инвестира близо 7 млрд. лв., докато през тази сумата ще бъде тройно по-малка.

Двигателят на растежа според експертите на Световната банка ще бъде частното потребление, докато ръстът на износа леко ще се забави, а инвестициите ще бъдат значително по-малко от миналата година.

През 2017 г. се очаква растежът да се ускори до 2.9%, а през 2018 г. - до 3.1%.

Една от добрите новини е, че бедността в страната ще продължи да намалява. Това ще се дължи на по-силния растеж и подобреното състояние на пазара на труда. Делът на хората в България, живеещи с под 2.5 долара на ден, ще спадне от 5% през миналата година до 4.8% през тази и 4.4% през 2017 г.

Живеещите с под 5 долара на ден в България ще намалеят с близо 1 процентен пункт до 13.8% през тази година. Тенденцията ще се запази и през следващите години – 13.1% през 2017 г. и 12.3% през 2018 г. Тази прогноза е направена, вземайки предвид планираното увеличение на пенсиите и минималната заплата през следващата година, отбелязва Световната банка.

Световната банка очаква фискалната консолидация да продължи и бюджетният дефицит да бъде по-нисък от първоначално прогнозирания, достигайки 1.5% от прогнозния БВП.

В доклада се посочва още, че икономическото възстановяване на България през първата половина на годината е продължило. Основното предизвикателство за страната ни било да ускори догонването на останалите страни от Европейския съюз и да се справи с последиците от демографските промени.

Според публикуван неотдавна доклад на Световната банка България ще трябва да повиши растежа на производителността си до най-малко 4 процента годишно, за да постигне средното равнище на доходите в ЕС в рамките на едно поколение.
Подкрепи Economic.bg