В София се трупат все повече свободни офиси

Консултантската компания MBL очаква още повишение на свободните площи, както и натиск върху наемните цени

В София се трупат все повече свободни офиси

Снимка: Красимир Свраков

Нивата на свободните офис площи в София отбелязват петгодишен връх, показва доклад на консултантската компания MBL. В комбинация с намалената наемна активност в момента, както и обема на сгради в процес на строеж, очакваме повишаване на нивата на свободни площи и натиск върху наемните нива през 2021 г. както за клас А, така и за клас Б офис площи, прогнозират експертите.

В момента средните наеми при клас А варират между 12 и 14 евро на кв.м., с някои леки изключения, а при клас Б - между 8 и 11 евро на кв.м.

Свободните клас А и Б офис помещения в София се увеличиха с 25 000 кв.м. през четвъртото тримесечие и достигнаха общо 260 000 кв.м. В резултат, делът на свободните площи продължава постепенно да се увеличава през 2020, като достигна 11.7%, в сравнение с 10.8% за третото тримесечие на 2020 и 9.8% за четвъртото тримесечие на 2019. Пазарът на офис площи отбеляза скромно последно тримесечие по отношение на нетното усвояване- 9 500 кв.м., в сравнение с 36200 кв.м. през последната четвърт на 2019.

В края на 2020 обемът на съществуващите площи в клас А офис сгради достигна 2.218 млн., като нововъведените площи през последното тримесечие възлизат на 35 000 кв.м. В резултат, общият брой на нововъведените площи през 2020 достигна 66 000 кв.м., което е 3 пъти по- малко от миналата година (180 000 кв.м.)

Площите в процес на строителство са около 370 000 кв.м., от които 220,000 кв.м. трябва да бъдат въведени в експлоатация до края на 2021, а останалите се очаква да бъдат завършени през 2022. Поради пазарната ситуация, на този етап не очакваме започването на строителство на нови офис сгради.

Годишното нетно усвояване възлиза на 8,500 кв.м. и отбеляза рекордно ниска точка, което е ясен индикатор за сериозно забавяне на офисния пазар тази година. През последните 3 месеца бяха сключени сделки за 17, 500 кв. м клас А и клас Б офис площи. Очакванията ни от предишното тримесечие се осъществиха - новонаетите площи през 2020 са по-малко от 65% от обема през 2019 г. или 70 000 кв. м, с което търсенето отбелязва най-слабия си резултат от финансовата криза насам.

Коментари: 0