Съветът на ЕС постигна съгласие за отпадане на някои жп такси

Всяка държава членка ще може да приложи тази дерогация по своя преценка в помощ на сектора

Съветът на ЕС постигна съгласие за отпадане на някои жп такси

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Съветът на Европейския съюз постигна споразумение за отпадане на някои инфраструктурни такси, които са принудени да плащат железопътните дружества с цел оздравяване на сектора вследствие на коронакризата.

Временните правила ще се прилагат от 1 март до 31 декември 2020 г. и при необходимост могат да бъдат удължавани. Като това дали да се приложи въпросната дерогация, ще се решава от самите държави членки. Всички държави обаче се задължават да информират Европейската комисия за това от какви конкретни такси освобождава железопътните дружества.

Предназначението на тези извънредни целеви правила е да се гарантира непрекъснатост на железопътния транспорт чрез намаляване на риска от свързани с Covid-19 фалити в сектора, който беше сериозно засегнат от временна липса на търсене на транспортни услуги. За да се гарантира справедливо третиране на операторите, мерките за облекчение ще се прилагат по строго неутрален, икономически обоснован и прозрачен начин, обяви Андреас Шойер, федерален министър на транспорта и цифровата инфраструктура на Германия, председател на Съвета

Проектът за регламент ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на ЕС. В момента се водят преговори между Съвета на ЕС и европейския парламент, за да се договори окончателният текст, който да бъде гласуван и приет на първо четене.

Коментари: 0