„Такси Максим“ наруши забраната на КЗК да спре да вози пътници

Антимонополният регулатор започва ново производство срещу „руския Uber”

„Такси Максим“ наруши забраната на КЗК да спре да вози пътници

Руската компания за споделено пътуване „Максим“ не изпълни решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да спре да превозва пътници.  Антимонополният регулатор е образувал ново производство срещу нея, като този път постановлението ще подлежи на незабавно изпълнение (съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията), показва справка в сайта на Комисията.

На 6 юли КЗК реши да глоби руската компанията за споделено пътуване „Такси Максим“ с 3520 лв. (8%  от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2018 г.) заради нерегламентиран превоз на пътници. Решено бе също така да се спре и дейността на дружеството в България. А повод за започването на проверка бяха многобройните сигнали от страна на професионални сдружения и организации –  „Съюз Такси“, „Национален съюз на превозвачите“, Браншова камера на таксиметровите водачи и превозвачи, Асоциация на таксиметровите синдикати в България, Синдикален съюз „Сила“. Те са се оплакали, че услугата на компанията, макар да прилича на таксиметрова, се извършва в противоречие с действащата законова и подзаконова нормативна база относно таксиметровия превоз на пътници.

В хода на проверката от „Такси Максим“ са заявили, че чрез мобилното си приложение „Максим“ не са извършвали транспортни или таксиметрови услуги на територията на София, нито пък са осъществявали посредничество за свързване на шофьори и клиенти посредством мобилни приложения, което да е в противоречие с добросъвестната търговска практика и да създава възможност за увреждане на други конкуренти.

Коментари: 0