Тази година ще работим за правителството до 6 май

Приходите от ДДС ще попълним за 35 дни, а от акцизи - над 19 дни

Тази година ще работим за правителството до 6 май
156 ~ 2 мин. четене
За да платим данъците си към държавата тази година ще трябва да работим до 6 май, изчисляват от Института за пазарна икономика. Образно казано това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – тук тя се нарича ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day.


Източник: ИПИ

През последните години тази дата е все по-късно, което от своя страна означава, че изземването от данъкоплатците нараства. Миналата година тя беше на 2 май. В допълнение, увеличаващият се бюджетен дефицит след 2013 г. предполага и т.нар. дни за отработване - дни, които ще трябва да изработим в бъдеще, за да попълним дупката във фиска. През 2016 г. ще останат близо 8 дни за отработване, а само за последните три години (2014-2016) натрупаният бюджетен дефицит (над 7 млрд. лв.) се равнява на пълен месец, в които данъкоплатците трябва да работят само за държавата.

Сметките представляват средни стойности, които носят малко информация за отделния човек, уточняват от ИПИ. Данъчната тежест в България е различна за всеки, като голямата тежест пада върху раменете на работещите българи, които плащат своите данъци – те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, тоест пълнят хазната с ДДС и акцизи. За тези, които могат да бъдат определени като "средна класа", денят на свобода от правителството може да настъпи дори през ятото. От друга страна за хората, които не работят или работят „на сиво”, денят на свобода от правителството идва много по-рано.

И все пак, всеки пълни хазната по един или друг начин. Най-много дни през 2016 г. ще отделим, за да попълним приходите от ДДС – 35 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни над 19 дни. За осигуровките ще ни трябват 30 дни – 21 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци ще попълним за 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за близо 8 дни. Други 8 дни ще работим, само за да платим държавните и общински такси.

Методология

Методологията за пресмятането на тази символична дата е сравнително проста – съпоставят се приходите в консолидирания бюджет на държавата (без помощите) спрямо БВП на страната. За целта се използват само официални данни или прогнози на правителството. Взимат се приходите, а не разходите, тъй като именно те показват какво се изземва от гражданите и бизнеса през текущата годината. Помощите не се включват, тъй като те не идват директно от джобовете на българските данъкоплатци – основно това са европейски средства.

През 2016 г. българите ще изработят средно по 241 млн. лв. за един календарен ден, измерено чрез очаквания БВП (заложен в Бюджет 2016). Следователно през текущата година са необходими малко над 126 дни, за да се изработят предвидените над 30 млрд. лв. национални приходи в бюджета. Дните за отработване се появяват заради заложения дефицит от 1,8 млрд. лв. по консолидираната фискална програма.

Подкрепи Economic.bg