Теглим потребителски кредити за все по-малки суми

Предпочитаният размер е в диапазона 3000-6000 лв.

Теглим потребителски кредити за все по-малки суми
 Изтеглените потребителски кредити са за все по-малки суми. Това показва проучване на www.MoitePari.bg и Пощенска банка, проведено през октомври и включващо 1 093 потребители.

56% от всички анкетирани отговарят, че понастоящем ползват потребителски кредит, а 44% все още не ползват такъв продукт. Основната причина, която изтъкват неползващите кредит, е нежеланието им да задлъжняват.

Срок, сума и разходи по кредити

Според проучването най-предпочитаният размер за първи кредит е в диапазона 3 000 – 6 000 лв. (18% от далите отговор). Същият размер кредит година по-рано е бил предпочитан от 17% от далите отговор на такъв въпрос. 16% от далите отговор са посочили за своя първи кредит сума над 24 000 лв. (спрямо 18% година по-рано). Тази сума е на трето място по предпочитание от потребителите.

За своя първи кредит анкетираните отново избират срок между 8 и 10 г., като увеличаването на броя на кредитите не влияе върху предпочитанието за срока на всеки следващ.

Анкетираните подхождат предпазливо, когато кандидатстват за кредит. Една трета от далите отговор на въпрос каква част от доходите им са сумарните разходи по потребителски кредити, посочват границата 10 - 20%. В стойностно изражение, малко повече от половината анкетирани отговарят, че сумарните им разходи по потребителските кредити са между 50 и 250 лв. Лихвата по кредитите на потребителите се разполага в много широк диапазон. Въпреки това, се оформят 2 основни групи потребители съобразно нейния размер – едната е с лихва между 7,50 и 8%, а другата с лихва между 8,50 и 9%.

Годишният процент на разходите  – все по-подценяван

По отношение на годишния процент на разходите (ГПР) данните от проучването налагат следните две  констатации: първата от тях е, че над 1/3 от отговорилите не са се запознали с размера на ГПР при отпускане на кредита като този дял е по-голям от миналата година (20%). Вторият извод е, че 11% (двойно повече в сравнение с предходното проучване) от отговорилите на този въпрос не знаят какъв е този показател. ГПР е неделима част от преддоговорната информация и от договорите на клиентите, до която те имат достъп по всяко едно време.

Избор и обслужване на кредита

Резултатите от проучването отново сочат, че ГПР е пренебрегван като показател при избор на оферта. Той остава на трета позиция сред критериите, макар делът му да е малко по-висок в сравнение с предходната година. Водещо при сравнението на офертите остава препоръката на банката, в която клиентът получава заплатата си.

Повече от половината от анкетираните погасяват своите задължения в срок, а около 1/3 допускат до 1 месец просрочия, което е в подкрепа на извода, че все повече хората разбират важността на кредитната история и погасяването на задълженията в срок.

Относно обезпечението по кредита, почти половината от отговорилите предпочитат превода на работна заплата. Немалък дял, обаче остават тези, които са изтеглили кредит без никакво обезпечение (31%), а на трето място с 12% са потребителите, които са осигурили поръчител.

Преводът на работна заплата остава най-желано обезпечение и за бъдещите кандидати за кредит с 42% от отговорите.

Промените в Закона за потребителския кредит – оценка на анкетираните

41% от ползващите потребители смятат, че промени в условията по потребителските кредити не са настъпили , а около 1/3 заявяват, че не са запознати със закона.

При неползващите потребители повече от половината не са запознати със закона, а 10% смятат, че промени не са настъпили (27% миналата година).

Цел на кредита и свързани продукти

Ремонт, обзавеждане, строителство – това са целите, за които ползващите потребителски кредит избират такъв продукт. Тези нужди заемат първо място сред предпочитанията както сега, така и година по-рано. Популярност добиват кредитите за обединяване на задължения и към такъв продукт са се насочили 20% от далите отговор на въпроса с каква цел са изтеглили кредита. На по-заден план остават покупката на автомобил, на недвижим имот (без ипотека), покриване на текущи нужди. 
Коментари: 0