Две тарифи на тока през октомври

Заради промяната на цената фирмите ще правят извънреден отчет

Две тарифи на тока през октомври
Невена Мирчева Автор: Невена Мирчева

Фактурите за ток през месец октомври ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени. Във връзка с предстоящото изменение на цените на електроенергията, които се очаква да  влязат в сила от 1 октомври 2014 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще започне извънредно отчитане на електромерите на своите клиенти. 

Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия  0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 302 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивния ден.

 Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

 С цел гарантиране на максимална коректност при таксуването на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. 

 Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията между 1 и 7 октомври 2014 г. на телефонната линия  0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667, през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет“ и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, дата на отчитане, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания.

Коментари: 0