„Топлофикация Бургас\" осъди ДКЕВР за занижените цени на тока

Тарифите на регулатора са незаконосъобразни, немотивирани, нелогични и субективни, констатира Върховният административен съд

Обрат

„Топлофикация Бургас\
200 ~ 2 мин. четене
Автор: Николай Марченко
„Топлофикация Бургас" спечели дело срещу Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за неправомерно наложени изкупни цени на елeктроенергия от комбинирано производство.


По този начин, на по-висока инстанция е отменено решението на ДКЕВР, като е върната преписка за ново произнасяне. „Цените, определени от Комисията, са незаконосъобразни, немотивирани, нелогични и субективни“, констатира Върховният административен съд (ВАС).

Законът изисква от независимия регулатор при формиране на цените на енергоносителите „да се основава на обективни критерии и да прилага единна методика спрямо всички енергийни дружества в страната“. „Спрямо „Топлофикация Бургас" ДКЕВР е подходила субективно, дори е подменила ценообразуващите фактори, представени от топлофикационното дружество пред комисията“, оплакват се от дружеството.

„Неоснователно ДКЕВР се позовава на чл.23, т.4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) – съобразен от нея баланс на интересите на енергийните предприятия и клиентите. Нарушение в баланса има при промяна на ценообразуващите фактори, както е в случая, а не при тяхното запазване. Балансът няма да бъде нарушен само при законоустановеност и обоснованост на промяната в ценообразуващите фактори, което в случая не е налице.", пише в решението на съда.

При определяне на цените за „Топлофикация Бургас" ДКЕВР е извършил три нарушения на материалноправните разпоредби, установява съдът. Без никакво основание комисията е намалила оборотния капитал на дружеството с 2 211 000 лв., а това според бургаското парно „влияе върху образуването на цената на енергията“.

Незаконосъбразно са намалени и технологичните разходи по преноса на топлоенергията с 15 000 МВтч или 27.8%. ДКЕВР мотивира това с инвестиции в мрежата на стойност 213 хил. лв., които „Топлофикация Бургас“ е направила през миналия период, и намеренията за нови инвестиции от 311 000 лв. за подмяна на стари тръби.

Противно на икономическата логика ДКЕВР е увеличила с 15 000 МВтч прогнозното количество топлинна енергия, която дружеството трябва да продаде, независимо дали ще има клиенти за тях. За всички тези необосновани и незаконно направени „корекции" „Топлофикация Бургас" е подала своите възражения в ДКЕВР и в тогавашното Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ): „Но без резултат“.

„На услугата ни разчитат над 100 000 души. През последните години дружеството успя трайно да задържи най-ниската цена на парното отопление в страната“, възмущават се от „Топлофикация в Бургас“.

Оттам са категорични, че „всяка неправомерна и необоснована подмяна на ценообразуващите фактори ще се отрази върху цената на топлоенергията в града“. „Тя е в пряка зависимост от цената на електрическата енергия и количествата, които „Топлофикация Бургас" продава на Националната електрическа компания (НЕК)“, обобщават от дружеството.

 Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg