Това го знае всеки: България е енергийно зависима от Русия

Национално представително проучване показва обществените нагласи по теми, свързани с енергетиката

Това го знае всеки: България е енергийно зависима от Русия

Снимка: МС

България е енергийно зависима от Русия, а цената на природния газ зависи от добрите отношения между двете страни. Това смятат над половината от пълнолетните българи, участвали в изследване на Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ), който е към Народното събрание.

Така 52% от хората са убедени, че България е енергийно зависима от Руската федерация. Половината (50.2%) от пълнолетните жители на страната посочват, че определянето на цената на природния газ за България зависи от добрите двустранни отношения.

Отговорите на хората идват въпреки брифингите на енергийния министър Теменужка Петкова и премиера Бойко Борисов, на които през март беше обявен новият договор с „Газпром“, който въвежда нов ценови механизъм. 

На въпроса „Как, според Вас, би било най-добре да се развива българската енергийна система?“, 34.1% от респондентите са отговорили, че ни трябва по-добро използване на собствените ни ресурси, включително чрез изграждане на нова ядрена енергийна мощност. Отговорът „Като се построи АЕЦ „Белене“ са дали само 0.2%. Развитието на сектора чрез увеличаване на обема на енергия от възобновяеми източници виждат само 13.1% от участвалите в допитването.

Според анкетираните високата цена на електроенергията за населението е най-големият проблем за българската енергетика, следва лошото управление в сферата на енергетиката и енергийната зависимост на България от други държави.

Зелената сделка българите предимно свързват с политики на Европейския съюз за изграждане на устойчива зелена и кръгова икономика и все пак само 8.3% смятат, че плановете са реалистични, а 30.3% казват, че част от тях могат да се реализират. Отражението на зелените политики на ЕС върху България ще наложи затварянето на въглищните топлоелектрически централи, казват 36.7% от българите. 36.4% отговарят, че чрез тях ще се подобри качеството на атмосферния въздух и състоянието на природата.

На въпрос: „Ако трябва да избирате между качеството на атмосферния въздух и запазването на работните места във въглищните топлоелектрически централи (ТЕЦ), какво бихте предпочели?“, повечето респонденти (30.9%)са отговорили, че за предпочитане е да се търсят варианти, при които здравето и работата на хората да не влизат в противоречие помежду си. 29% смятат, че по-добре би било да бъдат запазени работните места, а да се търси друго решение за вредните емисии.

Изследването е проведено в периода от 17-29 септември 2020 г. и е представително за пълнолетното население на страната. Интервюирани са 1000 пълнолетни български граждани.

Коментари: 0