Три сценария за развитието на ядреното поколение

Колко реактора ще има в света до 2035 г.?

Три сценария за развитието на ядреното поколение

Световната ядрена асоциация (World Nuclear Association, WNA) има три сценария за развитието на световната ядрена генерация – до 2025 г. и до 2035 г.

Според WNA, в основния сценарий броят на ядрените реактори в световен мащаб, се очаква да достигне 462 през 2025 г. и 547 до 2035 г. Според оптимистичния сценарий, броят на реакторите до 2025 г. ще възлиза на 530, а през 2035 г. - 720. Най-песимистична прогноза, която предполага минимален брой на нови строителни проекти изчислява, че броят на реакторите ще падне до 362 през 2035 г.

При изчисляването на сдружението, базовият сценарий предполага годишен темп на растеж на световната ядрена енергетика с 2,3%, оптимистичният - от 3,75% и 0,3% е песимистичният. Под основния сценарий, годишният доход от експлоатация на атомните електроцентрали се очаква да нарасне с 2.8% през следващите две десетилетия, до около $ 500 милиарда годишно.

Считано от 1 юли, 2016 г. в света има 444 ядрени реактора в 31 страни, 61 реактора в 14 страни са в процес на изграждане.

Коментари: 0