Строителните такси в София вече могат да се изчисляват с е-калкулатор

Столична община и \"Мапекс\" създадоха инструмент за изчисляване на цените на 99 услуги, предлагани от „Архитектура и градоустройство“

Строителните такси в София вече могат да се изчисляват с е-калкулатор

Снимка: Pexels

Цените на 99 услуги, предлагани от Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в Столична община, вече ще могат да се изчислява онлайн чрез специално разработен е-калкулатор. Благодарение на това граждани и представители на фирмите ще имат възможността да пресмятат лесно всички прилежащи разходи и такси. 

Електронната услуга е разработена съвместно между Столична община и българската геоинформационна компания "Мапекс".

„Възможността да предвиди ясно разходите по всеки проект е от изключителна важност за всеки гражданин или фирма и с новата ни технологична система ние ще позволим на всички граждани и инвеститори да изчислят своите разходи и правилно да планират своите проекти“, отбеляза главният архитект на столична община Здравко Здравков.  

В нововъведения калкулатор сега са интегрирани голям брой услуги, за които няма фиксирана цена, а само такса, която пък зависи от множество фактори като срок за изпълнение и местоположение на обекта. 

Голяма част от предлаганите от НАГ услуги притежават характерни параметри, които определят таксата за тяхното предоставяне. Когато потребител на сайта на НАГ избере конкретна услуга, до нея има бутон „Детайли“, където се намират всички данни към услугата: име, срок, правно основание, цена, освобождаване от такси, пояснения, подписва се от, необходими документи, образец на заявление. Когато потребителят избере „Цена“, той отива до калкулатора за конкретната услуга.

Параметрите за генериране на цената на услугата са няколко вида: първо параметри като РЗП, линейни метри, брой имоти и брой точки, но и списъци с предефинирани стойности като например сграда, ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и т.н. След като въведе параметрите за имота, системата изчислява таксата за конкретния потребител, в зависимост от избраните и въведени от него стойности.
Коментари: 0