Туроператорът „Амазон Травел“ прекратява дейността си

Министерство на туризма съветва хората да бъдат бдителни към оферти за почивки, предлагани от името на компанията

Туроператорът „Амазон Травел“ прекратява дейността си

Снимка: Pixabay

Туроператорът и туристически агент „Амазон Травел“ ЕООД уведоми с писмо Министерството на туризма, че прекратява дейността си. Датата на писмото е 13 октомври 2017 г. Според управителя на фирмата причината  е „неплатежоспособност на дружеството и невъзможност да продължи да работи“.

Туроператорът има валидна застраховка  и сертификат в Националния туристически регистър, валиден до 13.04.2018 г.

В спешен порядък и при спазване на текстовете на Закона за туризма Министерството на туризма ще внесе казуса в експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти, за да бъде стартирана процедурата по заличаване на "Амазон Травел" от Националния туристически регистър.

Дотогава от ведомството на министър Николина Ангелкова съветват туристите да бъдат бдителни към оферти за почивки, предлагани от името на този туроператор. Проверка на Министерството на туризма показа, че сайтът на "Амазон Травел" в момента е нeактивен.

"Амазон Травел" е регистриран като туроператор и туристически агент от месец март 2016 г. Според регистрацията задължителната застраховка на туроператора покрива отговорността  за причинени вреди в следствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Според чл. 105 ал. 1 от Закона за туризма туроператорът е длъжен веднага и не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, да уведоми застрахователя и да му предостави информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите му. Тази информация към момента не е представена и ако това не бъде направено в посочения от закона срок, Министерството на туризма при взаимодействие със застрахователя, ще я изиска по служебен път.

Коментари: 0