17 училища въвеждат дуалното обучение по швейцарски модел

Все още има недоверие между бизнеса и училищата

17 училища въвеждат дуалното обучение по швейцарски модел

Расте интересът към дуалното образование в България и от новата учебна година само по българо-швейцарския проект ДОМИНО ще има общо 17 училища и общо пет професии. Това съобщи на форум ръководителят на проекта Петя Евтимова.

Проектът помага за навлизането на дуалното обучение по швейцарски модел и е далеч повече от плановете на проекта, който предвижда да приключи през 2019 година с десет професии и 15 училища, които прилагат дуално образование.

Училищата, които прилагат дуална форма на образование, вече виждат ползите от него. Поради интереса професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък, едно от двете пилотни училища по ДОМИНО, ще въведе още тази есен и още една професия за учениците си по дуалната система. 

Училища и бизнеси във всеки повече градове се насочват към дуалното образование по програмата. Така от учебната 2016/17 година то ще навлезе в Бургас, Варна, Ямбол, Пловдив, Русе, Стара Загора, Добрич, Търговище, Сливен, Банкя.

Големите предизвикателства пред дуалното образование остават недоверието между бизнеса и училищата, притесненията на родители, ученици и родители, както и непознаването на дуалната система. „Дуалното образование е доказало се в редица европейски страни и там, където се прилага успешно – Швейцария, Австрия и Германия, младежката безработица е една от най-ниските“, посочи Петя Евтимова. 

„Дуалната система създава у учениците компетенции и практически умения, които са им нужни за реализация на трудовия пазар. И макар младежката безработица в България да е около средната в Европа, тенденцията е негативна“. „Дуалното образование има трима печеливши: учениците, които получават професия, фирмите, които ще имат квалифицирани работници и държавата, защото се гарантира просперитет. Доказва го опитът на Швейцария”, посочи Матия Порети, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество.

Целта на проекта е не само навлизането на дуалното образование в България по швейцарски модел, а и подкрепа за страната да изработи свой собствен модел, съобразен с историческите и културните традиции. Специален Форум за дуално образование координира участието на всички заинтересовани страни - държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор, за навлизането на дуалната система в българското образование, използвайки традициите на страната и най-доброто от чуждия опит. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

Коментари: 0