Училищата ще плащат интернета на социално слаби ученици

Разходите ще са за сметна на спестените пари вследствие на прекратяването на присъствения учебен процес

Училищата ще плащат интернета на социално слаби ученици

Снимка: PxFuel

780 ~ 2 мин. четене

Училищата вече имат право да плащат сметките за интернет на семействата на ученици, които по социални причини не разполагат с онлайн достъп. Това реши правителството на днешното си заседание. Целта е да се осигури възможност за онлайн обучение за всички ученици в условията на обявеното извънредно положение.

Поемането на разходите за интернет на ученици от социално слаби семейства става възможно чрез промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Училищата занапред ще могат да правят това във всички случаи, когато присъственият учебен процес е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което се налага преподаване от разстояние в електронна среда. 

Разходите ще се извършват за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети вследствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата.

Промените се налагат във връзка с част от въведените на територията на България противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса COVID-19, заради които бяха преустановени учебните занятия в училищата.

Тъй като обявеното извънредно положение ще продължи поне 2 месеца с възможност да бъде удължено и още, Министерството на образованието и науката (МОН) е започнало действия за създаване на организация за обучение на учениците в дигитална среда. Благодарение на установеното партньорство между учители, родители и доставчиците на услуги близо 89% от учениците в страната бяха включени в обучение в електронна среда.

„Прилагането на тази форма на обучение ще постигне очакваните резултати при условие, че може да обхване максимално голям брой ученици. Поради липса на технически условия – мобилни устройства и/или интернет свързаност – част от учениците не могат да бъдат ефективно включени в обучение в дигитална среда“, гласи изявлението от Министерския съвет.

По тази причина МОН предлага да бъдат използвани възможностите на училищните бюджети за подпомагане на ученици, които по социални причини не разполагат с интернет свързаност, за включването им в дистанционна форма на обучение в условията на наложените противоепидемични мерки. Идеята е за периода, в който присъствените учебни занятия са прекратени, училищата да могат да извършват разходи за осигуряване на интернет свързаност за тези ученици. 

Подкрепи Economic.bg