Мярката „60/40“ се удължава до края на май

Схемата "Запази ме" също ще действа по-дълго и ще компенсира повече месеци без дейност

Мярката „60/40“ се удължава до края на май

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Действието на мярката за запазване на заетостта, известна като „60/40“, ще бъде удължено до 31 май, стана ясно след извънредно онлайн заседание на социалните партньори. Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които в периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г., се казва в съобщението на Министерски съвет.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. Допълнителният финансов ресурс за удължаване на мярка е в размер на 147 млн. лева, с които се очаква да бъдат запазени около 100 хиляди работни места.

След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 2% спрямо усреднените приходи за 2019 г.

До 15 април работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред, се казва още в съобщението.

На срещата социалните партньори са обсъдили още и схемата "Запази ме", по която се изплащат компенсации на работници и служители от икономически дейности, чиято дейност е ограничена със заповед на здравния министър.

С предложените промени се предвижда лицата да имат право на компенсация за не повече от 60 дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Увеличава се срокът за допустимост, който вече ще бъде не по-късно от 30 юни 2021 г. Допълнителният финансовият ресурс за обезпечаване на мярката е в размер на 24.6 млн. лева и се очаква да достигне до 33 хиляди заети лица.

Финансовите средства са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Коментари: 0