Уникредит продаде лоши кредити за 250 млн. евро

Купувач е „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, а това е трета сделка между двете компании

Уникредит продаде лоши кредити за 250 млн. евро

Снимка: УниКредит Булбанк

Процесът по освобождаване на българската банкова система от необслужваните заеми, натрупани в годините след кризата, продължава. Днес „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (АСВ) обяви, че е сключила договор за придобиване на портфейл с необслужвани кредити с номинална стойност почти 250 млн. евро от най-голямата българска банка по активи - Уникредит Булбанк. Очаква се сделката да приключи през oктомври.

Това е най-големият портфейл с просрочени  кредити, изкупуван някога в банковия сектор в страната. Пакетът включва необезпечени и обезпечени заеми на физически лица, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

Това е третата сделка в България между АСВ и Уникредит Булбанк за последните две години. През януари 2017 г. АСВ придоби портфейл с необслужвани задължения на корпоративни клиенти на банката с номинал 93 млн. евро. По-късно същата година, агенцията купи от банката и портфейл на стойност 84 млн. евро. Всички сделки са част от плана на банката с италианска собственост за продажба на нецелеви активи.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е най-голямата компания за изкупуване на вземания в България и сред най-активните играчи в сектора в България и Румъния. През 2017 г. активите на компанията нараснаха три пъти до над 62 млн. лв, а приходите ѝ се увеличиха с 18% до 22.3 млн. лв. От старта на дейността си в края на 2010 г. до момента, АСВ е изкупила повече от 500 хил. задължения като брутният ѝ портфейл е над 800 млн. лв., преди гореспоменатата сделка.
Коментари: 0