В България фалират все по-малко фирми

Рисковете обаче нарастват и в Европа, и в света

В България фалират все по-малко фирми
3737 ~ 2 мин. четене

След сравнително дълъг период на ръст на фалитите, България за втора поредна година продължава да отчита спад, този път с 8.1% в сравнение с 23% за година по-рано. Това показват резултатите от годишното проучване на несъстоятелността в региона на Централна и Източна Европа за 2015 г., реализирано от Кофас. Очакванията за 2016 г. са за продължаващо намаляване на фалитите, този път с 2.3%. В страната ни делът на несъстоятелностите е 0.15% от общия брой на фирмите, което всъщност е един от най-ниските показатели в региона.

„В страната ни ситуацията по отношение на несъстоятелността определено се подобрява, причина за което са по-благоприятните икономически условия. Това обаче не бива да ни успокоява напълно, тъй като рисковете в европейски и в световен мащаб нарастват и регионът трудно може да остане изолиран от тази тенденция. Колкото до 2015 г., в нея се отчита фалитът на Корпоративна търговска банка и това всъщност е най-значимият случай за този период” – каза Милена Виденова, управител на Кофас за България.

Общо взето, страните от Централна и Източна Европа се радват на благоприятни икономически условия, което води до общ спад на фалитите с 14% за региона. Такова намаление има в 9 от 13-те страни, като с най-голямо подобрение са Румъния (49.5%), която печели от въвеждането на фискални стимули и Унгария (44.2%). 

Влошаване на ситуацията има в Украйна, Литва, Чехия и Сърбия, като първенец тук е Украйна с 20.8% ръст на фалитите, основно заради рецесията в резултат на конфликта с Русия. Кофас отчита положителното развитие на региона и предвижда, че фалитите през 2016 г. ще намалеят с още 5.3%.

По отношение на силата на отделните сектори – те директно зависят от потреблението на домакинствата и от по-високото търсене. Въпреки това, интензивната конкуренция и ниските маржове означават, че търговските компании все още има причини да се задържат сред тези в несъстоятелност. Строителството през последната година печели от проекти, съфинансирани от ЕС, но моралът на плащане все още е слаб и тези компании остават по-широко представени в статистиката на несъстоятелността.

Въпреки това, като цяло картината на фалитите в страните от Централна и Източна Европа остава позитивна. Тази тенденция се очаква да остане движеща и компаниите да продължат да печелят от благоприятната икономическа среда, особено в сравнение с трусовете, които изпитват много други развиващи се икономики. Подобренията в региона се потвърждават и от оценките на риска в отделните страни, направени от Кофас.

По-нататъшното развитие на трудовия пазар, заедно с нарастващата увереност, ще ускори домакинското потребление и това ще бъде основният двигател за растеж в икономиките от ЦИЕ. Приносът на инвестициите няма да бъде толкова висок, колкото през последната година – заради бавния старт на новите проекти, финансирани от ЕС. Това отслабва експанзията на сектора на строителството и на други свързани с него индустрии.

Очаква се страните от региона да продължат да изнасят активно, въпреки че забавянето на глобалната търговия може да ограничи амбициите им. Глобалните турболенции, включително и спадът в Китай, който засяга в частност Германия, основният търговски партньор на страните от ЦИЕ, може да намали експортната им динамика.

Подкрепи Economic.bg