ВАС определи: Трябва екооценка преди да се строи в парк „Пирин“

Според съда в анализа на актуализирания план за управление не е направено достатъчно наблюдение на околната среда

ВАС определи: Трябва екооценка преди да се строи в парк „Пирин“

Снимка: Economic.bg

592 ~ 2 мин. четене

На първа инстанция Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), според което не е нужна екооценка на новия План за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023 г. Това всъщност е планът, който екоминистърът Нено Димов одобри, с който даде разрешение на концесионера "Юлен" да строи още съоръжения на територията на парка.

Решението, че планът за "Пирин" няма нужда от екооценка, е на Ирина Костова, която оглавяваше МОСВ по време на служебния кабинет на Огнян Герджиков. През 2017 г. тя постанови, че не е нужно да се прави такава оценка, тъй като, според министерството, няма вероятност да окаже значително негативно въздействие върху околната среда.

От неправителствената организация „За да остане природа в България” обаче заведоха дело във ВАС срещу Ирина Костова. Техните мотиви са, че новият план включва изграждането на още спортни съоръжения и съответно увеличаване на обема туристически дейности на територията на парка, поради тази причина извършването на екооценка е задължително. Те цитират Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.06.2001 г.

Също така е посочено, че с решението си Ирина Костова е дала  възможност в обхвата на позволените на територията на Национален парк „Пирин” да попаднат и дейности, които биха могли да имат съществено отрицателно въздействие върху парка.

В крайна сметка тричленният състав на ВАС решава в полза на жалбоподателя. Съдът посочва, че в актуализацията на Плана има пропуски по отношение на площ, граници и мотиви за състоянието на Национален парк „Пирин”. Съдът пише, че в анализа на новия план за управление липсват „краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с мониторинг на компонентите на околната среда, поддържането на застрашени видове, съобщества и местообитания”.

От сдружението „За да остане природа в България” отбелязват, че сегашният министър на околната среда и водите Нено Димов многократно е заявявал, че ще се съобрази със съдебните решения по казуса с Национален „Пирин”. Въпреки това МОСВ има право да обжалва решението на ВАС на втора инстанция.

Подкрепи Economic.bg