Възстановена е сигнализацията през жп прелеза при с. Бело поле

Призоваваме водачите да спазват правилата за движение през жп прелезите

Инж. Никола Калайджийски, НКЖИ:

Възстановена е сигнализацията през жп прелеза при с. Бело поле
640 ~ 2 мин. четене

Инж. Калайджийски, каква бе причината за изключването на сигнализацията през прелеза при село Бело поле?

На 02.04. т.г., на прелез в с. Бело поле, водач на автомобил премина при редовно задействана сигнализация, червени мигащи светли, указваща приближаването на влак. Автомобилът бе ударен от  бърз влак 5624, пътуващ по направление  Кулата – София. Вследствие на инцидента апаратурата на прелеза бе повредена и сигнализацията не работеше. 

Взети бяха незабавни мерки от служителите на Компанията, които направиха всичко възможно за възстановяване действието на прелезното устройство. 

Използвам случая да благодаря и наш жп работник, който пътуваше във влака и оказва помощ на спешния медицински екип за изваждането на пострадалите от автомобила.

Как се осъществява движението на влаковете през прелеза към този момент?

Днес в 13.15 ч. бе възстановена звуковата и светлинна сигнализация и нормалната дейност през жп прелеза в село Бело поле. Движението на влаковете се осъществява с максималната за този участък скорост.

Какви действия предприемате за предотвратяване на подобни инциденти?

Със заповед на генералния директор бе назначена комисия с участието на представители на НКЖИ, МВР и община Благоевград, която ще разгледа възможността за закриване на прелеза в с. Бело поле  или пресъоръжаването му с електрически бариери.

Прелезът е съоръжен с автоматична прелезна сигнализация – звукова и светлинна по Европейските стандарти и е VI-та категория пътна връзка.

За пореден път ръководството на НКЖИ призовава всички водачи на МПС да спазват правилата за движение през жп прелезите. Всяко нерегламентирани преминаване през прелеза е собствена отговорност на водачите. Всяко неспазване на закона за движение на пътищата и преминаване при спуснати бариери или задействана звукова и светлинна сигнализация, показващи преминаването на влак към прелеза, е риск за живота на водачите на превозните средства и техните спътници.

Подкрепи Economic.bg