Възстановяват до 1 февруари парите на бюджетни организации в КТБ

Това реши правителството на днешното си заседание

Възстановяват до 1 февруари парите на бюджетни организации в КТБ
 До 1 февруари 2015 г. ще бъдат възстановени обезпечените средства на бюджетните организации, които имат сметка в "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ). Това реши правителството, което на днешното си заседание определи срока и начина за възстановяване на наличните към 30 ноември 2014 г. средства по такива сметки и депозити.

Възстановяването ще се извърши до 1 февруари за сметка на средствата от централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни бюджетни разпоредители, се казва в решението на МС.

Те ще бъдат изплатени в левове, еднократно или на траншове в зависимост от необходимостта от осигуряване на тези средства за извършване на плащания от съответните бюджетни организации.

За бюджетните организации, които имат средства в чуждестранна валута, е предвидено да се приложи обменният курс на Българската народна банка за съответната валута към 30 ноември 2014 г.

Сметките и депозитите на бюджетните организации ще бъдат закрити, а средствата по тях ще се трансформират в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения, съобщава още пресцентърът на правителството.

Коментари: 0