Вече може да си купим ток почасово

Предлагаме иновативни енергийни продукти за потребителите

Соня Кадиева:

Вече може да си купим ток почасово

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Александра Сотирова

В България започна дългоочакваната либерализация на енергийния пазар. Вече всеки свободно може да избере доставчика си на електроенергия. За много потребители процесът и услугата останаха неизяснени. Енерджи Съплай ЕООД е именно такава компания, с която може да замените настоящия си доставчик на ток. Попитахме ги какво точно представлява либерализацията на пазара, какви са новите продукти, услуги и как да се пазим от нелоялните търговци. Economic.bg разговаря със Соня Кадиева - управител на Енерджи Съплай ЕООД. Фирмата е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, съставена от крайни потребители и производители. 

Соня Кадиева е председател на Асоциация свободен енергиен пазар, която работи в посока на либерализаицията на пазара. „Ние се опитваме да отстояваме всички пазарни принципи и имаме амбицията да обединяваме интересите не само на търговците, а и на потребителите”, казва още тя. Енерджи Съплай ЕООД е стъпила на пазара в регионите на Централна и Югоизточна Европа. Енерди Съплай ЕООД има дъщерни компании и лицензии за търговия с електроенергия в България, Албания, Македония, Сърбия, Косово, Унгария и Гърция, като ежедневно извършва търговска дейност, пряко и чрез партньори, и в Турция, Румъния, Словения, Босна и Херцеговина, Австрия и Италия.

- Г-жо Кадиева, как работи свободният пазар на електроенергия и как се избира доставчик?

От 1 април беше отворен пазарът на електроенергия и за битовите потребители, и за тези консуматори на ниско напрежение, които всъщност и досега имаха възможност да избират доставчик, но пречките бяха технически. Нямаше почасово измерване на електроенергия, тоест електромерите не отчитат всеки час, измерен от единица електроенергия и нямаха достъп до свободен избор на доставчик. 

От началото на април бяха въведени т.нар. стандартизирани товарови профили, което означава, че всеки клиент може да си избере профила на консумация на електроенергия, в зависимост от това, в коя част на денонощието употребява електроенергия. Отделните мрежови оператори определиха няколко типа профили. Всяко физическо лице може да си избере профила според личната му консумация и на неговата база се прави допитване до доставчик на свободния пазар, каква оферта предлага. Енерджи Съплай ЕООД работи като такъв доставчик на електроенергия по свободно договорени цени от 2007 година.

Ние работим с определените профили, изготвени от електроразпределителните дружества и не можем да ги променяме, защото са съгласувани с регулаторна комисия. Ние имаме право да посъветваме нашите клиенти дали този профил отговаря на типа им потребление или не. На тяхната база доставяме електроенергия. Свободният пазар работи на почасови доставки, всеки час има определена стойност.

- Какви са ползите от свободния енергиен пазар?

Свободният електроенергиен пазар предоставя най-важното предимство - това да имате избор. Да избирате свободно доставчик на ток и да не зависите от вашия естествен доставчик, какъвто беше досега по локален принцип. Сега един клиент в Северна България може да купува електроенергия от още близо 40 лицензирани търговци. 

Второто голямо предимство са условията – имате опция, чрез която се договарят условия на цената на активна електрическа енергия и начин на плащане. Две неща, които са много важни за всеки един потребител. Въпрос на предприемчивост е да се предлагат и друг вид енергийни услуги на свободен пазар. Доставката на електроенергия има своите компоненти. Ние можем да договаряме само за активната електрическа енергия, след това има добавки. Те се приемат с решение на регулаторната комисия и не могат да бъдат договаряни.

-  Вече има ли потребители, които излязоха на свободния пазар?

Да имаме такива клиенти. Битовите клиенти все още проявяват любопитство към свободния пазар на електроенергия. От една страна заради това, че човек трудно променя навиците си, а от друга заради неизвестните, които се появяват около доставчиците на енергия. Потребителите задават въпроси като как се доставя електроенергията без собствени жици, ако спре токът кой ще го възстанови и се притесняват от измами. Трябва да е ясно, че ние използваме преносната мрежа на разпределителните дружества, за което плащаме такси и доставяме само активната електрическа енергия. Качеството на доставяната електроенергия, аварийни и планови прекъсвания по закон за задължения на преносното предприятие. 

Като всяко начало и това е трудно. Хората трябва да свикнат, че имат друга възможност, да има разяснителна кампания, че смяната на доставчик е нещо съвсем нормално. То няма да повлияе на досегашното им поведение, няма да прекъсне захранването, нито ще се влоши качеството – всичко продължава по същия начин за един битов потребител. Единствената разлика ще бъде във финансово измерение, тоест клиентите ще усетят корекция във фактурата, която получават всеки месец.

Ако ние не успеем да намерим начин да мотивираме битовите потребители да сменят доставчика си, то тогава либерализацията няма потенциал и няма икономически смисъл.

- Ако живееш под наем и жилището не е твое, може ли да се смени доставчикът на ток?

Трябва да се смени партидата на ваше име и е възможно.

- Какви са иновациите в продуктите, които предлагате?

Навлизайки в тази последна фаза на либерализацията се появяват истинските пазарни крайни продукти и докато до момента основно сделките бяха по класическия модел, то сега започват много интересни нови продукти, които са по-близки до малките предприятия и битовите потребители. Има различни тарифни планове – на равни вноски, предимно нощно или дневно потребление. Тази последна фаза на либерализацията всъщност води до класическото обособяване на енергията като продукт. Подобно на мобилните и кабелните оператори.

Продуктът означава например, да си купите 4 часа ток през деня или 6 часа през нощта. Има продукти, които са с фиксирана месечна вноска, например 100 лв. или 50 лв. на месец на равни вноски и това много повече се доближава до достъпните услуги за масовия продукт, а не толкова стотинки на KW час енергия, както хората го възприемат. Те се превръщат от професионален енергиен продукт до нещо достъпно за хората.

- Държавата успя ли да разясни процеса по либерализирането на пазара?

Либерализацията е по-скоро обърната към стопанските потребители. Не е тайна, че досега всички стопански и бизнес абонати субсидираха битовите потребители. Такава беше схемата на ценообразуване, че икономиката плащаше, за да има нисък разход на електроенергия за бита. Чрез либерализацията се прави опит да бъде коригирано това поведение. Дали това ще бъде изгодно за битовите потребители, зависи от това ние, колко иновативни продукти ще предложим на пазара. Зависи от доставчиците дали ще намерят ниша, в която да бъдат интересни и за битовите потребители. Но в никакъв случай не можем да  предложим продукти, които ще донесат по-високи разходи.

Информационната кампания започна още миналата година, но в нея не бяха включени реалните участници на свободния пазар. Тя беше проведена само по инициатива на Министерство на енергетиката, с участието на ЕСО и трите разпределителни дружества. Доставчиците не бяхме поканени, като аргументът беше, че това ще доведе до допълнителен смут сред потребителите. Не може да се разясни една кампания без реалните участници в нея, но това беше виждането на министерството.

Сега забелязваме антиреклама. От много места, включително от регулаторната комисия, определени комисари и представители на КЕВР казват на потребителите: внимавайте като си избирате доставчик. Същите тези доставчици са минали лицензионна процедура в КЕВР. Ако те смятат, че има нелоялни участници на пазара, то първата цедка е КЕВР и не трябва да се допускат такива лицензианти. Това са същите тези участници, на които държавата разчита да развият свободния пазар.

Ние трябва да отговаряме на определени условия, за да получим лиценз и в един момент някой казва, допуснали сме нелоялни търговци. Или има някакъв проблем в самата процедура, но като не сме сигурни няма да отваряме пазара. А той се движи само от икономически стимули. На един битов потребител ще му е интересно да си избира доставчик само ако вижда корекция във фактурата си. Дори да излезе целият Министерски съвет и да обяснява, че това е вредно, ако разходът му за електроенергия намалее с 50%, няма да слуша никого.

- Дали това не е кампания да се подпомогнат настоящите дружества и потребителите да не бягат от тях?

Това е общото впечатление. Внушава се, че естествените монополи са най-доброто на пазара. Може да се направи справка, колко клиенти са преминали към търговци извън разпределителните дружества. Защото ние твърдим, че голяма част от абонатите са останали в търговците на разпределителните дружества, макар че се твърди, че има разграничение на лицензионните дейности. Но същото нещо се наблюдаваше и при отварянето на пазара на средно напрежение. Тогава пак имаше подобна кампания – анти пазар. В един момент се оказа, че 50% от клиентите са отишли в търговците на ЕРП-тата.

Получаваме сигнали от различни клиенти, че отивайки в клиентски център на разпределителното дружество, получават предложение да се сключи един договор, който по никакъв начин не променя взаимоотношенията. Но това е договор за доставка на свободен пазар с търговеца на електроенергия на съответното ЕРП. 

ЕРП-тата имат компания майка, която има различни лицензи – за разпределение, за доставчик последна инстанция и т.н. В този смисъл се използва едно гише за обслужване на различните лицензии. Много от клиентите ни казват, че дружествата дават този договор, казвайки, че се е сменила регулаторната рамка и нищо не се променя. Така клиентите подписват договор с търговеца, вместо с разпределително предприятие.

Клиентите ни питат каква е разликата. Виждаме, че не са им предложени други условия по договор, а същите, които са имали досега и става ясна една лека манипулация. Нашият пропуск е, че не сме достатъчно обединени. Ако цялата държавна машина има една политика на загриженост към самите потребители или на превантивно отношение към смяната на доставчик, то ние като ответна страна не сме достатъчно обединени да си защитим реномето.

- С какво най-често могат да ни излъжат нелоялните търговци на ток?

Има определени представители на доставчиците на електроенергия, които могат да заблудят потребителите спрямо условията, които предлагат. Някои търговци работят с търговски представители, но те не са лицензирани по Закона за енергетиката. Те са просто търговски агенти и не винаги могат да поднесат информацията правилно.

Потребителите трябва да четат внимателно договорите си и трябва да бъде информирани за това, какво получават. Ние не подценяваме потребителите, не пишем договори с малки букви и не се опитваме да скрием някакви подвеждащи клаузи. Нашите договори са съвсем отворени, ние искаме да може свободно да се сменя доставчика на електроенергия. Те са съвсем либерални и може всеки месец да се сменя доставчика.

Услугата по доставката на електроенергия на свободен пазар е съвсем проста услуга. Тя няма особено качество – не можеш да пипнеш тока, да излъжеш клиента, това е вид финансова услуга. Клиентите са важни за нас, защото това е нашият пазар и трябва да се грижим за тях. Не можем да си позволим да злоупотребяваме. Ние гарантираме покупката на електроенергия от самата точка на доставка до крайния клиент с всички финансови тежести, обезпечения, авансови плащания и др.

- Каква се очаква да бъде цената на тока след либерализацията – нагоре или надолу?

Цената на електроенергията много динамична. Тя се променя всеки ден и всеки час. В нея има много компоненти, върху ценообразуването влияят метеорологичните условия, политически събития, решения и много субективни неща. Тоест пазарът се влияе от много фактори. Цената вече се определя „ден напред”. Ние бихме искали да се определя „ден за ден”. Другите пазари работят така, а България не. Като регулаторна рамка и правила, това е заложено от много години, но не се случва не поради липса на интерес от самите участници, а поради липса на интерес от тези, които пишат правилата и които ги изпълняват. Никой не може да даде разумен отговор, защо опцията „ден за ден” ще бъде въведена през 2017 година, а не през 2016 г.

- Как ще коментирате доклада и препоръките на Световната банка?

Къде всъщност е докладът, него го няма, а има презентация на документа. Защо основният доклад липсва, а има само превод в редактиран вариант и поднесен на обществеността по начин, по който някой е преценил. И се очаква ние да имаме позиция по него, каква позиция да имаме като няма основен документ. Представиха ни един документ, който не е финален и защо ни го показват 3 седмици преди публикуването на крайния му вариант и очакват някой да има позиция и да го коментира.

- Как можем да оптимизираме разходите за електроенергия вкъщи?

Ако човек се интересува от тези неща, има много начини. Технологиите се развиват и има нововъведения като „умна къща”, която позволява да бъде регулирана консумацията по най-ефективния начин. Общоизвестно е, че потреблението на енергия има пикови моменти и те се свързани с най-висока консумация, когато е активната част от деня и по-ниско през нощта. Традиционно нощта е по-евтина, а пиковите дневни часове са по-скъпи.

Коментари: 0