Търговците ще са длъжни да заменят дефектна стока, ако потребителят поиска

Сега този избор се прави от търговеца, който сам преценя дали стоката трябва да се смени или може да се ремонтира

Търговците ще са длъжни да заменят дефектна стока, ако потребителят поиска
2150 ~ 2 мин. четене
При покупка на дефектна стока потребителите вече ще могат да избират между безплатен ремонт или замяна. Досега това решение се взимаше от търговеца в зависимост от вида на дефекта  и необходимите средства и усилия за поправката. Това заяви Константин Райков, член на Комисия за защита на потребителите (КЗП) по Bloomberg TV Bulgaria във връзка договорените в Европейския парламент нови правила при покупка на дефектен продукт.

„Целта е унифициране на правилата по този въпрос във всички държави членки, за да се постигне по-висока защита правата на потребителите и едни и същи условия за икономическите оператори”, коментира Райков. Той обясни, че новите правила са продиктувани от т. нар. REFIT на европейското законодателство. На всеки пет години се прави проверка на приети вече директиви и регламенти и при установяване на проблеми с оглед прилагането им от различните национални органи, се извършват промени в нормативната уредба. 

Той посочи, че практика в България е търговците да удовлетворяват рекламациите преди всичко чрез ремонт, тъй като това ги затруднява в най-малка степен. Но сега директивата предвижда изборът да е на потребителя. Той уточни, че все пак ще има някои обективни ограничения при избора, които са свързани с правилото за пропорционалност. 

„Трябва  потреблението от самата държава да бъде подкрепено, т.е. бизнесът трябва са върви, естествено като бъдат защитени правата на потребителите. Представете си ситуацията, ако всеки можеше като първа възможност, вместо да поиска ремонт на стоката, да получи разваляне на договора. Тогава ще се получи една правна несигурност и самият пазар няма да понесе тази нередност”, разясни той. 

Затова до развалянето на договор се стига, когато стоката продължава да е неизправна след три извършени ремонта. Райков уточни, че според настоящото законодателство в областта на потребителската защита в България правата при закупуването на дефектна стока са унифицирани в офлайн и онлайн търговията, докато за някои държави това тепърва предстои. 
Подкрепи Economic.bg