5 вида проблеми стоят пред държавите с огромен приток от туристи

Пренасищането на туризма: няма магически куршум, но отговорът започва с дългосрочно планиране

5 вида проблеми стоят пред държавите с огромен приток от туристи
2663 ~ 2 мин. четене

Пренаселеността на туристическите дестинации е сложен проблем, който варира спрямо дестинацията и изисква дългосрочно планиране, което всички заинтересовани страни трябва да решат. Доброто управление е от решаващо значение за всички туристически дестинации и може да бъде изградено само на обширна фактологична база. Популярни места за туризъм трябва да разберат положението си и да идентифицират предупредителни знаци.

Това са основните констатации на анализа „Управление на пренаселеността в туристическите дестинации" , един от първите големи анализи на проблема. Той е изготвен от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC) и McKinsey & Company. Целта е да се преодолеят проблемите, да се разбере естеството им и да се вземат конкретни решения, които могат да направят реална промяна в това, което е известено като "пренаселеност" или "турфобия".

Докладът:

Подчертава пет вида проблеми: отчуждение сред местните жители, нарушена инфраструктура, малък туристически опит, увреждане на природните ресурси и заплаха за културното наследство.

Разработва се система, която да помогне на дестинациите да разберат специфичните си ситуации и ранните предупредителни знаци. С тази система дестинациите могат да използват данните, които вече имат, за да предприемат съответните действия. Докладът се съсредоточава върху 68 града и създава общ преглед на риска от проблем с пренаселеността.

Основава се на анализ на данните за туризма, както и на проучвания за конкретни дестинации и десетки интервюта с туроператори, туристически агенции, хотелиерски фирми, авиокомпании, неправителствени организации (НПО), университети и др.

Докладът заключава, че местните ръководители на туризма трябва да работят с всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, за да разработят съгласуван план за създаване и управление на туристическия растеж, който поставя хората и общностите на фокус.Подкрепи Economic.bg